Full process art image creating | Incredible Sky Daisy Photoshoot UA, EN

IMG_20210617_151120.jpg

How do masterpieces appear?

Lately I've been absorbed by arts. I come up with an idea, I reproduce it on a model, later I organize a photo shoot, I make high shots, and later I process a digital version in the style of a picture and the original art is obtained. That's my hobby.

IMG_20210617_151949.jpg

I'm drawn to creating something that someone else just wouldn't think of.
And this time it has to do with the floral theme. I decided to call it "Sky Daisy".

IMG_20210617_143612.jpg

Since this option can only be compared to something heavenly and floral, it is too fragile.
However, little action is needed for such art. Only a problem with gluing flowers.

IMG_20210617_135838.jpg

IMG_20210617_135846.jpg

All you need are selected fully open daisies and a small piece of double-sided tape. Many daisies have spoiled for us because one touch of scotch tape and petals break off.

PicsArt_06-17-04.27.27.jpg

IMG_20210617_135833.jpg

At first I decided to draw arrows. I chose the most similar shade to the shade that was on the model's dress. And later circled around with a white pencil to emphasize the arrows.

IMG_20210617_134152.jpg

IMG_20210617_135755.jpg

By the way, everything is in the style of the dress - blue with white clouds. Later, glue the part of the daisies on which my assistants have already put the tape.

IMG_20210617_135714.jpg

Now emphasize the soft pink lips. I took a pink pencil and my pink hygienic lipstick with a pearlescent effect and applied it with a cotton swab.

IMG_20210617_142541.jpg

And now part of the daisies.
Glue them enough time-consuming.

IMG_20210617_143529.jpg

I can't help but attach special importance to the model's hair. If it weren't for it, the composition wouldn't have received the maximum of that celestial chamomile effect.

IMG_20210617_144854.jpg

The model's mother constantly makes her hairstyles that hide the coax of that hair like Rapunzel.

IMG_20210617_153059.jpg

And then I dared to change the type of hairstyle and it just blew up and completed the expected image.

IMG_20210617_144924.jpg

So, we are ready to do magic, or rather work. When I invite models to work for me, they get the exclusive right to use my electric vehicle in the form of a hoverboard.

IMG_20210617_153043.jpg

And here we go to a spacious field at the very peak of the scorching sun. Our atmosphere is always working, with our favorite jbl we always work under the bits.

IMG_20210620_131229.jpg

The model apparently liked to be in his role. She even danced.

IMG_20210617_150544.jpg

IMG_20210617_150547.jpg

The most difficult nuance in working with me is that I make everyone look at the sun. And so far we have come up with only one of the most effective tactics.

IMG_20210617_153419.jpg

IMG_20210617_144821.jpg

When we take the model to a sunny place, I put my palm over her eyes and when I have a camera ready, I abruptly take it and it turns out to catch the moment when the incredibly celestial eyes of the model are illuminated by the brightest rays of the sun.

IMG_20210617_152601.jpg

IMG_20210617_151320.jpg

IMG_20210617_152850.jpg

We crossed more than five different locations and despite the relentless sun we managed to take some impressive pictures!

IMG_20210617_145300.jpg

IMG_20210617_145634.jpg

IMG_20210617_151839.jpg

IMG_20210617_151641.jpg

IMG_20210617_151657.jpg

I hope that these masterpieces will make the same impression on you as they did on me as a creator. I am delighted with them.

UA

Як з'являються шедеври?

Останнім часом мене поглинули арти. Я придумую ідею відтворюю її на моделі пізніше організовую фотосесію роблю кайфові кадри, а пізніше обробляю цифровий варіант під стиль картини і виходить оригінальний арт. Ось таке у мене заняття.
Тягне мене створювати щось таке, що комусь іншому просто б не спало на думку.
І ось цього разу це пов'язано з квітковою темою. Я вирішив це назвати "Sky Daisy". Оскільки цей варіант можна порівнювати лише з чимось небесним та квітковим, уж занадто тендітно.
Проте дій для такого арту потрібно здійснити мало. Лише проблема з наклеюванням квітів. Потрібно лише вибрані повністю розкриті ромашки і маленький клаптик двостороннього скотчу. Багато ромашок нам зіпсувалось, оскільки один доторк скотчу і пелюстки обриваються.
Спочатку я вирішив намалювати стрілки. Вибрав я максимально схожий відтінок до того відтінку, що був на платті моделі. А пізніше обвів навколо білим олівцем для підкреслення стрілок. До речі, все під стиль плаття - голубе з білими хмарами. Пізніше приклеїти ту частину ромашок, на які мої асистенти вже поклали скотч. Тепер підкреслення ніжно рожевих губ. Я взяв рожевий олівець і свою рожеву гігієнічну помаду з ефектом перламутру і наніс її ватною палкою. І тепер ще частину ромашок. Наклеювати їх достатньо часозатратна справа.
Не можу не придати окремого значення волоссю моделі. Якби не воно, композиція не отримала б максимум тієї небесної ромашкової ефектності. Мама моделі постійно робить їй такі зачіски, що ховають коасоту того волосся як у Рапунцель. І тут я насмілилася змінити тип зачіски і це просто взірвало і довершило той очікуваний образ. Отже, все готово відправляємось творити магію, а точніше працювати. Коли я запрошую моделей працювати на мене, вони отримують ексклюзивне право користуватись моїм електротранспортом у вигляді – героскутера.
І ось ми їдемо у просторе поле в сам пік палаючого сонця. Атмосфера у нас завжди робоча, з улюбленою jbl ми завжди працюємо під біти. Моделі видимо подобалося бути у своїй ролі. Вона навіть танцювала. Найбільш важкий нюанс у роботі зі мною це те, що я усіх заставляю дивитись на сонце. І поки що ми придумали лише одну найбільш дієву тактику. Коли ми виводимо модель в сонячне місце, я ставлю свою долоню над її очима і коли у мене готова камера, я різко забираю її і виходить зловити момент коли неймовірно небесні очі моделі освітлюються найяскравішими променями сонця. Ми перейшли понад п'ять різних локацій і наперекір безжальному сонцю нам вдалося зробити декілька вражаючих знімків!
Сподіваюся, що на вас ці шедеври справлять таке ж враження, яке вони справили на мене як творця. Я від них в захваті.

IMG_20210617_153059~2.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments