Добър вечер на всички - Good evening all

Здравейте на всички.

Hello, everyone

Днес реших да изляза да се разходя вечерта в моят красив град.Докато се разхождах реших да направя няколко снимки на няколко интересни сгради и фонтанчета,ще ги споделя малко по-надолу и се надявам да ви харесат и да си кажете мнението.

Today I decided to go for a walk in the evening in my beautiful city. While walking I decided to take some pictures of some interesting buildings and fountains, I will share them below and I hope you like them and have your say.

Ще ви разкажа малко повече за града в който живея (Русе).
Русе е най-големият български град по поречието на река Дунав и петият град по големина в страната.
Русе е един от градовете в България, които привличат едновременно както с великолепната си архитектура, така и с богатото си историческо минало.
Русе е роден град на редица български възрожденци, радетели на българския дух, революционери и участници в Освобождението.
Русе често е наричан в България „Малката Виена“.
Русе имат възможността да се насладят на архитектура, уникална за България. Аристократичният и романтичен дух на града привлича все повече туристи.

I will tell you a little more about the city in which I live (Bulgaria Ruse).
Ruse is the largest Bulgarian city along the Danube and the fifth largest city in the country.
Ruse is one of the cities in Bulgaria that attracts both with its magnificent architecture and its rich historical past.
Ruse is the hometown of a number of Bulgarian Revivalists, defenders of the Bulgarian spirit, revolutionaries and participants in the Liberation.
Ruse is often called "Little Vienna" in Bulgaria.
Ruse have the opportunity to enjoy architecture unique to Bulgaria. The aristocratic and romantic spirit of the city attracts more and more tourists.

img_20210102_195659.jpg

img_20210102_201954.jpg

img_20210912_222625.jpg

img_20210912_225627.jpg

img_20211019_204107.jpg

img_20211019_204338.jpg

img_20211019_211356.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments