RE: RE: Видео: До всички в Hive моля споделете мнения и идеи под това видео...
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Видео: До всички в Hive моля споделете мнения и идеи под това видео...

RE: Видео: До всички в Hive моля споделете мнения и идеи под това видео...

Аз смятам, че проблема не е в това как хората да влязат в Hive, Защото всеки който желае и разбира потенциала на соц. мрежата ще отдели време да прегледа информацията която си описал толкова подробно и разбрано 🤍💚❤️🙏 Мисля, че сега всичко зависи от всеки един от нас. Трябва да положим усилия съвместно и всички да допренесем за развитието на платформата. Скоро ще направя пост и видео с конкретно предложение как да популизираме платформата и разрастнем бг групата!

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments