Морска разходка BG/EN Sea walk

Една вълнуваща разходка, под парещите слънчеви лъчи и прохладния морски бриз 🚢
An exciting walk, under the scorching sun and the cool sea breeze 🚢
Впечатляващ кораб с много гостоприемен и приятен екипаж! 🐬
Impressive ship with a very hospitable and pleasant crew! 🐬

IMG_20210721_181628.jpg

IMG_20210721_173838.jpg

Помощниците на капитана ⚓️
The captain's assistants ⚓️

IMG_20210721_175922.jpg

IMG_20210721_180107.jpg

IMG_20210721_180156.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments