Stepn Latest Status. What am I thinking? Can It Really Change Your Life?

I invested in the Stepn project in May. Shortly after investing, a major operation was pulled into LUNA and thus all cryptocurrency projects were affected.

Mayıs ayında Stepn projesine yatırım yaptım. Yatırım yaptıkten çok kısa süre sonra LUNA'ya büyük bir operasyon çekildi ve dolayısıyla tüm kriptopara projeleri bundan etkilendi.


When I first started Stepn, I was thinking of getting the return of my investment after 30-40 days. As the market collapsed and dozens of negative news about GST appeared, the price of GST found bottoms. On top of that, because hundreds of thousands of GST were produced per day, the GST price could not recover.

Stepn'e ilk başladığımda 30-40 gün sonra yaptığım yatırımın karşılığını almayı düşünüyordum. Piyasa çöktüğü için ve GST ile ilgili onlarca olumsuz haber ortaya atıldığı için GST fiyatı dipleri buldu. Bunun üstüne günde yüzbinlerce GST üretildiği için GST fiyatı bir türlü toparlanamaz hale geldi.

A token used in the GST application in the Stepn project. Although the main coin of the project is a more ordinary coin than GMT, users invest by looking at the GST price when investing in the Stepn project. The decrease in the GST price day by day both reduced the shoe prices considerably and prevented new users from entering the system.

Stepn projesinde GST uygulama içerisinde kullanılan bir token. Projenin ana koini GMT'ye göre daha sıradan bir koin olmasına karşın kullanıcılar Stepn projesine yatırım yaparken GST fiyatına bakarak yatırım yapıyor. GST fiyatının her geçen gün düşmesi hem ayakkabı fiyatlarını oldukça düşürdü hem de yeni kullanıcıların sisteme girmesini engelledi.

I first deposited 25,000 TL with Stepn. I withdrew 8,000 lira of it in cash. I bought two new shoes with 7,000 lira of this money. In total, the number of shoes was 3. As the number of shoes increases, the daily energy amount increases, so you get more rewards. Apart from that, your chances of winning gems and mint scrolls increase. The main thing is that to earn GMT you have to have at least 3 shoes and you need to raise the level to 30.

Stepn'ye ilk olarak 25,000 TL yatırdım. Bunun 8,000 lirasını nakit olarak çektim. Bu paranın 7,000 lirası ile iki yeni ayakkabı aldım. Toplamda ayakkabı sayısı 3 oldu. Ayakkakı sayısı artınca günlük enerji miktarı artıyor, yani daha fazla ödül kazanıyorsunuz. Bunun dışında gems, mint scroll kazanma şansınız da artıyor. Asıl önemli olay, GMT kazanmak için en az 3 ayakkabınız olması lazım ve level'i 30'a yükseltmeniz lazım.

For long-term thinking, I first increased the level to 10 after I bought two new shoes. When leveling up to 10, it was necessary to burn 30 GST and 30 GMT. At that time, the GMT price was $0.55 and I wanted to seize this opportunity. Then, without waiting, I increased the levels one by one as 11,12,13,14,15,16,17,18,19. I've always burned a level of GST for someone. After waiting at level 19 for a while, the GMT price dropped to $0.78 and I bought another 60 GMT. I reached level 20 after burning 60 GMT and 60 GST. Here again, I increased the level up to 21,22,23,24,25,26,27,28 without waiting. To reach level 29, it is necessary to burn 29 GST and 29 GMT. I bought GMT at this level at $0.81. After completing the burning process, I went to level 29.

Uzun vadeli düşündüğüm için iki yeni ayakkabı aldıktan sonra leveli önce 10'a yükselttim. Leveli 10'a yükselitirken 30 GST ve 30 GMT yakmak gerekiyordu. O dönem GMT fiyatı 0.55$'ı ve bu fırsatı değerlendirmek istedim. Sonrasında hiç beklemeden levelleri tek tek 11,12,13,14,15,16,17,18,19 şeklinde yükselttim. Hep biri için level seviyesi kadar GST yaktım. Bir süre level 19'da bekledikten sonra GMT fiyatı 0.78$'a düştü ve 60 GMT daha satın aldım. 60 GMT ve 60 GST yaktıktan sonra level 20'ye geçtim. Yine burada hiç beklemeden 21,22,23,24,25,26,27,28'e kadar leveli yükselttim. Level 29'a geçmek için 29 GST ve 29 GMT yakmak gerekiyor. GMT'yi bu seviyede 0.81$'dan satın aldım. Yakım işlemini tamamladıktan sonra level 29'a geçtim.

Level 30 requires 100 GST and 100 GMT. I will stop here for now. Because GMT earnings are not active yet. I think the GMT price may drop below its current price until the time when GMT gains will open. However, if the GMT price reaches $0.55, I'm thinking of buying GMT and burning 100 GST and GMT each and moving to level 30.

Level 30 için 100 GST ve 100 GMT gerekiyor. Şimdilik burada duracağım. Çünkü GMT kazançları henüz aktif değil. GMT kazançları açılacağı döneme kadar, GMT fiyatının şu an ki güncel fiyatının daha altına düşecebileceğini düşünüyorum. Ancak GMT fiyatı 0.55$'ı bulursa GMT satın alma işlemi yapıp 100'er GST ve GMT yakıp level 30'a geçmeyi düşünüyorum.

My goal after reaching level 30 is to increase the number of shoes to 9. When the number of shoes is 9, the daily energy number is 9 and I have a chance to earn more GST (GMT) per day. In addition, as the amount of energy increases, the chances of winning gems and mint scrolls increase.

Level 30'a geçtikten sonraki amacım ayakkabı sayısını 9'a çıkarmak. Ayakkabı sayısı 9 olunca günlük enerji sayısı 9 oluyor ve günlük daha fazla GST (GMT) kazanma şansına sahip olurum. Ayrıca enerji miktarı artınca gems ve mint scroll kazanma şansı da artıyor.

STEPN PROJECT CAN CHANGE YOUR LIFE. IT CHANGED MY LIFE.

Stepn is one of the first and most popular move2earn projects today. A project that encourages people to live healthy and move. You really need to be motivated to do sports. The project provides you with this motivation. It both encourages you to live a healthy life and allows you to earn cryptocurrency. I've been using this app for about 2 months without fail. I lost around 15 kilos. I feel quite energetic. Anyone who sees me immediately notices this. They instantly admit that I've changed a lot. This change is not only physical, but also mental and psychological. Our communication with people is more intense and warm than before. If you think you need to move to sports, I can say that Stepn is just for you. I get up at 05:00 every day and walk for about 1 hour and I am very satisfied with this situation.

Stepn günümüzün ilk ve en popüler move2earn porojelerinden biri. İnsanları sağlıklı yaşama, hareket etmeye teşvik eden bir proje. Spor yapmak hareket etmek için gerçekten motive olmak gerekiyor. Proje bu motivasyonu size sağlıyor. Hem sizi sağlıklı yaşama teşvik ediyor hem de kriptopara kazanmasınızı sağlıyor. Yaklaşık 2 aydır bu uygulamayı hiç aksatmadan kullanıyorum. 15 kilo civarında zayıfladım. Kendimi oldukça enerjik hissediyorum. Beni görenler hemen bunu farkediyor. Çok fazla değiştiğimi anında itiraf ediyorlar. Bu değişim sadece fiziksel değil aynı zamanda mental,psikolojik yönde. Önceye oranla insanlarla iletişimiz daha yoğun ve sıcak. Spora hareket etmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız Stepn tam size göre diyebilirim. Her gün saat 05:00'te kalkıp yaklaşık 1 saat yürüyorum ve bu durumdan gayet memnunum.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments
Ecency