So I start Farming on Leodefi

CUBdefi

After a period of renunciation, I finally entered the Defi world (I know RUNE already...), as is known from, for example, Pancakeswap. Which is actually a novelty from Leofinance called CubDefi.

The beginnings were terrible, until it really pissed me off. Establishing a Metamask (Binance smart chain) wallet is really a birth. Even the environment of CubDefi itself is not very intuitive.

Some time ago (before Christmas) I tried to put some tokens in the Defi project Pancakeswap. Well, after a few minutes, I gave up. This new defi platform from Leofinance is really the same as Pancakeswap, but instead of the CAKE token you have the token CUB (YES, it is the token that was airdropped last week to all LEO token holders and which will be gradually distributed and sent to all powered up LEO tokens holders in time of airdrop. When everyone has a CUB token (sent to the Hive-engine), another article from @leofinance will be published telling us what and how to redo it to the Binance smart chain token and play with him on the above mentioned DeFi exchange.

I started with Defi on Cubdefi today, when I sent a couple of LEO tokens (approx. 6 LEO) to my BSC account via wLeo.io. And it already earned me 0.001 CUB :-). Hurrah.
image.png


ČESKY

CUBdefi

Po době odříkání jsem konečně vstoupil do Defi světa (třeba RUNE ale už znám...), jak je znám z např. Pancakeswap. Což vlastně je i novinka od Leofinance nazvaná CubDefi.

Začátky byly hrozné, až mně to fakt sralo. Založit nějakou Metamask (Binance smart chain) peněženku je fakt porod. Ani prostředí samotného CubDefi není moc intuitivní.

Před nějakou dobou (ještě před vánoci) jsem se snažil dát nějaké tokeny do Defi projektu Pancakeswap. No po pár minutách jsem to vzdal. Tato nová defi platforma od Leofinance je vlastně to samé jako pancakeswap, akorát místo tokenu CAKE máte token CUB (ANO, je to ten token, který byl minulý týden airdropován všem držitelům LEO tokenů, a který bude postupně rozdáván a posílán všem, kteří měli v čase airdropu LEO zastakeován (bože to je hnusné slovo). Až CUB token budou mít všichni (bude se posílat na Hive-engine), vyjde další článek od @leofinance, který nám řekne, co a jak ho předělat na Binance smart chain token a hrát si s ním na výše zmíněné burze.

Já jsem s Defi na Cubdefi začal již dnes, kdy jsem si poslal přes wLeo.io pár LEO tokenů (cca 6 LEO) na BSC účet. A už mi to vyneslo 0,001 CUB :-). Hurá.

PS: Kdyby někdo chtěl, mohu napsat i návod, jak na to...

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now