RE: RE: Bitcoin Grafik Analizi
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bitcoin Grafik Analizi

RE: Bitcoin Grafik Analizi

Teşekkür ederim. :) Ben de sevindim yeniden burada olduğuma. Bazı kişileri görmezden geliyorum, iyi oluyor. :)

Bitcoin düzeltmeyi bitirebilirse yukarılara devam eder. Gerçi bana göre hep yukarı çıkacak, biliyorsun :))

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
28 Comments