Blogging on the Blockchain for Filipinos

Magandang araw sa inyo mga kababayan. Narinig mo na ba ang salitang Bitcoin? Eh, ang cryptocurrency, narinig mo na ba ito? Kung hindi pa ay basahin mo ang blogpost na ito kung saan may maikling paliwanag ako sa cryptocurrency at kung paano tayo makikinabang dito.

Good day to all the Filipinos out there. Have you heard of the term Bitcoin? How about cryptocurrency? If not, then read on for a short explanation of what it is and how you can earn from uploading your original content .

Digital Money
Para sa mga hindi pa nakaka-alam ang cryptocurrency ay isang uri ng “pera” o digital money na ginagamit sa iba’t-ibang paraan. Ang pinaka una at pinaka sikat na cryptocurrency ay ang Bitcoin na nilikha ng isang misteryosong tao o grupo ng mga tao na nagngangalang #SatoshiNakamoto noong 2009. Ito ay pampublikong “ledger” o listahan, kagaya ng ginagamit sa accounting, kung saan hindi ito pwedeng doktorin ng sinuman upang mabago ito. Walang nagmamay-ari nito, lahat ng users nito ang may ari nito at pinapatakbo ito sa pamamagitan ng mga computer sa iba’t-ibang parte ng mundo.

In simple terms, cryptocurrency is a form of digital currency that can be used in different ways. The first and most famous one is Bitcoin, which was created by a person or group of persons named Satoshi Nakamoto in 2009. It is a digital ledger, similar to what accoutants use, but this cannot be altered or changed. No one owns this and computers from different parts of the world run it.

Simula noong 2009 ay marami nang cryptocurrency ang nilikha para sa napakaraming gamit at paraan. Sa ngayon ay mayroong 8,305 cryptocurrency sa listahan ng Coinmarketcap at nagkakahalaga ito ng US$938,746,795,490.00.

Since 2009, there have been a lot of cryptocurrencies created for many uses. According to Coinmarketcap, there are 8,305 cryptocurrencies with a total value of US$938,746,795,490.00.

Earn Money with Cryptocurrency
Ang tatalakayin ko sa ngayon ay isang cryptocurrency kung saan pwede tayong kumita sa pag-upload ng video (kagaya ng YouTube), pag post ng status update (kagaya ng Facebook) at pag-tweet ng maikling post (kagaya ng Twitter). Ang kaibahan lang ay sa mga nag-upload at nag-react dito napupunta ang kinikita ng content mo. Uulitin ko: sa uploader mapupunta ang kikitain ng content; hindi sa may-ari ng social media platform. Interesado ka na ba?

This blogpost shows an easy way to earn by uploading videos (like YouTube), posting status updates (like Facebook) and Tweeting short posts (similar to Twitter. The main difference is that the earnings go to the content creator and the "audience" who reacted to your post. Again, the earnings go to the content creator and the readers / viewers, not the owner of the social media platform. Interested?

HIVE
Ang tinutukoy ko dito ay ang HIVE. Ang HIVE ay isang cryptocurrency ecosystem na nabuo mula sa isa pang cryptocurrency na nagngangalang STEEM noong March 2020. Isa itong fork na ang ibig sabihin lamang ay katulad ang code na ginamit sa pag-buo ng HIVE mula sa STEEM. Sa madaling salita, isa itong kopya ng mas naunang lumabas na cryptocurrency. Maraming dahilan sa pag-fork ng cryptocurrency pero hindi ito ang topic ng blogpost na ito.

I am referring to HIVE. It is a cryptocurrency ecosystem which was created from another cryptocurrency called STEEM in March 2020. It is a fork of STEEM, which simply means that this was a copy that will take on a life of itself from the time of the fork. There are many reasons why forks happen but that is not the topic of this post.

LEOFINANCE for Ease of Entry
May iba't - ibang paraan para makapag-register sa HIVE. Sa ngayon, ang pinakamadaling paraan ay sa pag-register sa pamamagitan ng iyong Twitter account sa leofinance.io.

There are many ways to register on HIVE. For this post, I will show you the easiest one using just your Twitter account on the leofinance.io website.

1.Hanapin ang "Get Started" button sa kanang bahagi ng website.

Look for the "Get Started" button on the upper right corner of the website.


leotwitter1a.jpg

2.I-click ang "Sign up with Twitter".

Click on the "Sign up with Twitter" button.

leotwitter2b.jpg

3.Pumili ng naiibang account name na gusto mong gamitin.

Choose a unique account name you want to use.

leotwitter4.jpg

4.I-authorize ang app.

Authorize the app.

leotwitter5a.jpg

Ganyan lang kadali para makapag-umpisa ka sa iyong content creation career. Sa ngayon ay pwede ka nang magbasa ng mga article upang makatulong ito sa iyong paglalakbay bilang blogger.

It's that easy. You can now start on your content creation career. You can start by reading articles on the platform. This will help you on your journey as a blockchain blogger.

That's it for now.

Have a blessed day everyone. Mabuhay!


Thank you so much to @bearone for the awesome #hiveph badge. :)

HIVE Badge.jpg

9 Comments