Do you remember about your STEEM tokens? | Czy pamiętasz o swoich tokenach STEEM?

SOURCE

EN

Some of us could forget about their STEEM tokens. I recommend checking your Steemit accounts, especially if you have a voting trial. I noticed that some whale accounts lose a lot of STEEM tokens because their voting power drops very low.

Example 1

steemnow_1.png

Example 2

steemnow_2.png

The second group of accounts does not vote at all.

steemnow_3.png

The next group has STEEM and 0 SP tokens - it looks like a Power Down has been made on the account and they forgot about it.

I recommend checking your accounts, if you are one of such people, e.g. using https://www.steemnow.com by entering your username.

steemnow_4.png

We've had a little bull market in recent days, so it may turn out that you have a few dollars there. You can also optimize voting or convert STEEM to HIVE after Power Down if you don't intend to use Steemit anymore.

You can also check your friends' accounts and let them know. They can be very grateful to you and they will pay for the coffee at the next meeting. 😉


PL

Część z nas mogła zapomnieć o swoich tokenach STEEM. Polecam sprawdzić swoje konta na Steemit zwłaszcza jak macie jakiś trial do głosowania. Zauważyłem, że niektóre konta tracą sporo STEEM tokenów, bo ich voting power spada bardzo nisko.

Przykład 1

steemnow_1.png

Przykład 2

steemnow_2.png

Druga grupa osób nie głosuje.

steemnow_3.png

Kolejna grupa ma tokeny STEEM i 0 SP - wygląda to jakby został zrobiony Power Down na koncie i zapomnieli o tym.

Polecam sprawdzić swoje konta, jeżeli jesteście jedną z takich osób np. za pomocą https://www.steemnow.com wpisując swoją nazwę użytkownika.

steemnow_4.png

W ostatnich dniach mamy małą hossę, więc może okazać się, że macie tam kilka groszy. Możecie też zoptymalizować głosowanie albo zamienić STEEM na HIVE po Power Downie, jeżeli nie zamierzacie korzystać już ze Steemit.

Warto również sprawdzić konta swoich znajomych i poinformować ich o tym. Mogą być Wam bardzo wdzięczni i na następnym spotkaniu to oni zapłacą za kawę. 😉

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency