Atropa (2021)

Sci-Fi Series ATROPA Episode 1 DUST.mp4_snapshot_03.58.027.jpg


For as long as I can remember, I have been fascinated by science fiction. Undoubtedly, my good father deserves credit for that, because he bought me the first SF book in my early childhood, which was co-written by Frederik Pohl and Cyril M. Kornblut…


It was a book from 1953 with the original title ‘The Space Merchants’, which was published in SFRY in 1967 under the title ‘Advertisocracy’. At that time, every SciFi work seemed to me like a peek into the future. ‘The Space Merchants’ described a dystopia from the distant future in which, instead of democratically elected governments, the world is run by advertising corporations, dictating to the enslaved masses an empty and spiritless life drown in hyper-consumerism. I was a child, and at that time I still had no idea to what extent this book was a precise look into the future…

Откад памтим, био сам опчињен научном фантастиком. Заслугу за то несумњиво има мој добри отац који ми је у раном детињству купио прву СФ књигу коју су заједнички написали Фредерик Пол и Сирил Корнблут…


Била је то књига из 1953. оригиналног наслова ‘Свемирски трговци’, која је у СФРЈ била издата 1967. под насловом ‘Рекламократија’. У то доба, свако СФ дело ми је изгледало као завиривање у будућност. У ‘Рекламократији’ била је описана дистопија из далеке будућности у којој уместо демократски изабраних влада светом управљају рекламне корпорације, диктирајући поробљеним масама испразни, обездуховљени и хиперпотрошачки живот. Био сам дете, и тад још нисам слутио до које је мере ова књига била прецизан поглед у будућност…


REKLAMOKRATIJA-FREDERIK-POL-C.-M.-KORNBLUT.jpg
First Serbian edition of ‘Space Merchants’


Then came the movies, and they are the real subject of this text. The first movie I went to watch unaccompanied by my parents and friends in the cinema was ‘2001: A Space Odyssey’. Special effects in that movie were far ahead of their time, and even for today’s standards they represent the very pinnacle of film production. The film left such an impression on me that I developed a certain dose of addiction on everything that takes place in space.

Fifty years later, we no longer need giant Hollywood studios with fabulous budgets. It is enough to have a script, a decent cast, a seamstress who can sew a movie suit, and a computer with the appropriate program. If you never seen it before, YouTube DUST channel hosts a number of talented filmmakers who create real miracles with relatively modest equipment.

Затим су дошли филмови, и они су права тема овог текста. Први филм који сам отишао да гледам без пратње родитеља и другара у биоскопу, био је ‘Одисеја у свемиру 2001’. Специјални ефекти у том филму били су далеко испред свог времена, а и за данашње услове представљају сам врхунац филмске продукције. Филм је на мене оставио такав утисак да сам развио одређену дозу зависности према свему што се одиграва у космосу.

Педесет година касније, више нам нису потребни гигантски холивудски студији са баснословним буџетима. Довољно је имати сценарио, пристојну глумачку екипу, кројачицу која уме да сашије филмски скафандер, и рачунар са одговарајућим програмом. Ако већ нисте видели, ЈуТјуб канал DUST домаћин је бројним талентованим филмаџијама који релативно скромном опремом стварају права чудеса.


DUST-2021-09-20_122414.jpg


There are many great examples of short SF films that you can enjoy online, and today I will present you one of the movies with the theme of the time-space paradox in seven parts, which when combined almost make a full-length film. ‘ATROPA’ is a work signed by Eli Sasich as a director, while he wrote the screenplay in collaboration with Clay Tolbert. The cast is doing the job at a high level, and the famous American actor Michael Ironside appears in a short supporting role.

Много је одличних примера краткометражних СФ филмова у којима можете уживати преко мреже, а данас ћу вам представити један од филмова с темом временско-просторног парадокса у седам делова, који кад се споје готово да чине пун целовечерњи филм. „АТРОПА“ је дело које је као режисер потписао Ели Сасич, док је сценарио писао у сарадњи са Клејом Толбертом. Глумачка екипа на високом је нивоу, а у епизодној улози појављује се познати амерички глумац Мајкл Ајронсајд.


Sci-Fi Series “ATROPA” Episode 1. Duration: 9:10

Sci-Fi Series “ATROPA” Episode 2. Duration: 10:31

Sci-Fi Series “ATROPA” Episode 3. Duration: 10:44

Sci-Fi Series “ATROPA” Episode 4. Duration: 14:13

Sci-Fi Series “ATROPA” Episode 5. Duration: 9:05

Sci-Fi Series “ATROPA” Episode 6. Duration: 9:51

Sci-Fi Series “ATROPA” Episode 7 – Finale. Duration: 11:56


There would, of course, always be something to complain about in terms of pure physics – there is no sound in space, no flame spreading, because there is no atmosphere. But that is not the point. These movies are much more a demonstration of the possibilities of technology than an attempt to create National Academy Award candidates. It is, however, a learning process. Mastering the tools for making movies is a priority. Then comes lending the thought to a story worth telling.

Then maybe next step will be a movie adaptation of ‘The Space Merchants’…Имало би се, наравно, штошта замерити филму по питању чисте физике – у свемиру нема звука, нити ширења пламена, јер нема атмосфере. Али то је друго питање. Ови филмови много су више демонстрација могућности технологије него покушај стварања кандидата за Оскара. То је, међутим, процес учења. Овладавање алатима за реализацију филмова има приоритет. Онда долази размишљање о причи коју вреди испричати.

Следећи корак можда ће бити филмска адаптација ‘Рекламократије’…

* * *

Related Texts

THE WAR: History of Fascism [eng/срп] РАТ: Историја фашизма

The Social Dilemma & The Creepy Line

Plandemic “InDoctorNation”

Stalker (1979)

MOVIES: Operation Avalanche

Q27 — Name Two Movies That Really Changed Your Life (Hopefully For The Better)

The Long Road to War [eng/срп] Дуго путовање у ратHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Instant Access


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
7 Comments
Ecency