Come Away Review PL/ENG

Poczuj magię.
Come Away z 2020 roku to bardzo ciekawy film pełen ciepła i wiary w sile wyobraźni i marzenia.

05121AE7-5CE9-45A0-A2EE-A181B430DDC7.jpeg

Film jest baśnią i tak tez jest tutaj stylizowany, cały czas dostajemy jakiś bajeczny element, który ciekawie pasuje do całej opowieści.
Film opowiada o dziewczynce Alice, która bardzo się lubi bawić ze swoimi dwoma braćmi, razem odpływają w krainę wyobraźni tworząc, niezwykle historie.
Ojciec pracuje jako rzemieślnik tworząc miniaturowe statki na zamówienie, jednak ma mroczna przeszłość która podąża cały czas za nim.

4AFD88FA-65C0-47DC-A934-C37A2F110C13.jpeg

Matka ( w Tej roli Angelina Jolie wielki jej powrót i udany) wychowuje dzieci, ale i uczy ich pokory i dodaje im szczypty magii sama lubi szyć kapelusze.
Alice wraz z dwoma braćmi wierzy w świat wyobraźni a każda kolejna opowiedziana przez matkę bajka powoduje ze chca być młodzi.

Come Away
jest bardzo ciekawy, nie tylko mamy ciekawa wariacje na temat różnych baśni, ale przede wszystkim stara się opowiedzieć tez mroczniejsza historie.

Fabularnie film trzyma się całkiem niezłe, oczywiście zdarzają się głupotki, ale można przymknąć na nie oko, a jeśli oglądamy z kimś młodszym to na pewno ucieszy go taki film pełen bajkowosci.

W Polsce ten film jest mocno krytykowany, ze względu na to ze głowni bohaterowie są czarni( czytając filmweb można się przerazić jaki poziom rasizmu jest w Polsce).

Film nie chce byc powtórka z rozrywki na temat Alicji w krainie czarów czy Piotrusia Pana bardziej stara się połączyć te dwie historie tworząc trzecia równie interesujaca.


(Trailer)

Postacie są wiarygodni, nawet kiedy pojawia się ta „bajkowosc” to w wielu momentach da się wiele wytłumaczyć racjonalnie jak i pewna scenę. Film skupia się na tym ze trzeba wierzyć w magię wyobraźni i w to ze jeśli czegoś pragniemy to może kiedyś tak się wydarzyć.

To film skierowany do młodszej widowni, ale i starsi przez te półtorej godziny poczują się jak dzieci.
Druga fabuła to ciekawy dramat, który powoduje ze rodzina jest w tarapatach i ciężko im będzie się uwolnić od pewnych przeciwności.

2B104A1B-31F6-40EE-8590-FB9065A2AB45.jpeg

Film stylizowany na lata 30 i czuć tutaj ten klimat ( mimo ze miejscami wygenerowany komputerowo to jednak ładnie zrobiono)

Muzyka jest łagodna, delikatna, zaś dorośli bohaterowie starają się dzieci zrozumieć jak im w wielu rzeczach pomagać. kiedy jeden z braci dostaje szanse na nowa szkole ( i niestety wyjazd) to Alice i drugi brat czuja się zagubienie ich wyobraźnia i marzenia gdzieś się gubią i widzimy to na ekranie.

W filmie się dużo dzieje od pięknych malowniczych miejsc po ciekawa fabule aż do intrygującego finału, który dosłownie wszystko nam serwuje, a przy tym nie dając nam zasnąć.

ENG

Come Away from 2020 is a very interesting film full of warmth and faith in the power of imagination and dreams.

F14AAA23-ACC1-4013-A966-79ADEED9BC88.jpeg

The film is a fairy tale and it is also styled here, we still get a fabulous element that fits the whole story in an interesting way.

92D2299A-C2D2-4059-B87F-45AD021CEA76.jpeg

The film is about a girl Alice, who likes to play with her two brothers, together they leave for the world of imagination, creating amazing stories. Father works as a craftsman creating miniature ships to order, but has a dark past that follows him all the time. Mother (in this role Angelina Jolie her great return and successful) brings up children, but also teaches them humility and gives them a pinch of magic herself, she likes sewing hats.
Alice and her two brothers believe in the world of imagination, and each fairy tale told by her mother makes us young.

The film is very interesting, as long as we have interesting variations on various fairy tales, but above all, it also tries to tell a darker story. The story is pretty good, of course there are nonsense, but you can turn a blind eye to it, and if you are watching with someone younger, you will surely enjoy such a film full of fairy tales.

In Poland, this film is heavily criticized, due to the fact that the main characters are black (reading filmweb you can be scared of the level of racism in Poland).

The film does not want to be a repeat entertainment about Alice in Wonderland or Peter Pan, it tries to combine these two stories, creating an equally interesting third.


(Trailer)

The characters are credible, even when this "fairy tale" appears, in many moments a lot can be explained rationally as well as a certain scene. The film focuses on the fact that you have to believe in the magic of your imagination and that if you want something, it may happen someday.

It is a film aimed at younger audiences, but also the older ones will feel like children during these one and a half hours. The second plot is an interesting drama that causes the family to be in trouble and it will be difficult for them to free themselves from some adversities.

ECBE4FFB-1A99-4724-9432-BA623E23FC3B.jpeg

The film is stylized for the 1930s and you can feel this atmosphere here (despite the computer-generated places, it was nicely done). The music is gentle, delicate, and the adult characters try to understand how to help them in many things. when one of the brothers gets a chance at a new school (and unfortunately departure), Alice and the other brother feel lost, their imaginations and dreams are lost somewhere and we see it on the screen.

There is a lot going on in the film, from beautiful picturesque places to an interesting plot, to the intriguing finale, which literally serves us everything, without letting us fall asleep.

Photo
https://www.filmweb.pl/film/Come+Away-2020-848088
https://www.flickeringmyth.com/2020/11/movie-review-come-away-2020/
http://www.frockflicks.com/come-away-2020/

Join the conversion now