Suillus cavipes (Borowiec dęty) - hairy, felt fungus - rare edible mushroom

bo00.jpg

ENPL
The cap of this mushroom species can reach up to 20 cm in diameter. Its color is most often light brown, beige, sometimes slightly reddish or cinnamon. The brim of the hat is usually lighter. The surface of the hat is covered with characteristic villi resembling animal hair. It is dry and dull.Kapelusz tego gatunku grzyba może osiągnąć nawet średnicę 20 cm. Ma kolor najczęściej jasnobrązowy, beżowy, niekiedy lekko rudawy lub cynamonowy. Brzeg kapelusza jest zazwyczaj jaśniejszy. Powierzchnia kapelusza jest pokryta charakterystycznymi kosmkami przypominającymi sierść zwierzęcia. Jest sucha i matowa.

bo05.jpg

bo01.jpg

ENPL
The fungus has very characteristic tubes, which are yellow at first, becoming greenish with time. They have an elongated shape and are very widevery wide.Grzyb posiada bardzo charakterystyczne rurki, które na początku mają żółty kolor, z czasem stają się zielonkawe. Maja wydłużony kształt są bardzo szerokie.

bo04.jpg

bo08.jpg

ENPL
The leg is hollow inside, in the shade of a hat but a bit lighter, also like the hat has delicate villi, it has the remains of a ring.Nóżka jest w środku pusta, w odcieniu kapelusza ale nieco jaśniejsza, również jak kapelusz posiada delikatne kosmki, posiada szczątki pierścienia.

bo06.jpg

ENPL
The flesh is white, while the flesh of the leg is light in color. Delicate mushroom flavor and smell.Miąższ ma kolor biały, natomiast miąższ nóżki ma kolor jasno. Delikatny grzybowy smak i zapach.

bo07.jpg

ENPL
Occurrence: The fungus is very rare, it can be found in the mountains, mainly under larch trees, from summer to autumn. Application - edible.Występowanie: Grzyb jest bardzo rzadki, można go spotkać w górach, głównie pod modrzewiami, od lata do jesieni. Zastosowanie - jadalny.

bo11.jpg

bo02.jpg

ornament_grzyby.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment