The parasol mushroom Macrolepiota procera Bedla Vysoká

Řekl bych že 26 října je na bedlu už dost pozdě. Určitě muselo být teplo. Pochybuji, že by se jí dařilo za přízemních mrazíků.

I'd say it's too late for October 26. It must have been warm. I doubt it would do well in the ground freeze.
https://www.inaturalist.org/observations/35173929
bed.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/63401-Macrolepiota-procera
26.10.2019 South Bohemia, Czech republic

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now