Being Creative is Easy! Tried 3speak for the First Time

▶️ Watch on 3Speak


Всім привіт! Я знов з вами і вчора ввечері я зрозумів, що загалом для великої креативності не потрібно виділяти собі додатковий час, щоб тебе ніхто не чіпав та сидіти над документом складаючи слова в речення, а речення в повноцінний допис.

Hello everybody! I am with you again and last night I realized that in general, for great creativity you do not need to take extra time so that no one touches you and sit on the document composing words into sentences, and sentences into a full post.
Чесно зізнаюсь, через обмежену кількість часу мені стало досить жаль, що не можу приділити вдосталь уваги блогу на Hive, але розвиватись хочеться! І от, як виявилось, інколи ми можемо створювати цікавий та динамічний контент просто займаючись домашніми справами, як я це зробив вчора.
Honestly, due to the limited amount of time, I was quite sorry that I could not pay enough attention to the blog on Hive, but I want to develop! And so, as it turns out, sometimes we can create interesting and dynamic content just by doing household chores, as I did yesterday.
Мене давно цікавить зйомка відео та створення такого роду контенту і тому досить часто експериментую в цій справі. У відео нижче ви можете побачити, що навіть банальне прибирання можна перетворити в цікавий креативний процес, якщо увімкнути камеру та трішки пофантазувати під час монтажу.
I have long been interested in shooting videos and creating this kind of content, so I often experiment in this case. In the video below, you can see that even banal cleaning can be turned into an interesting creative process if you turn on the camera and fantasize a bit during editing.
Першочергово публікувати я це не планував, але @scrodinger запевнила, що цей ролик має право вийти в світ. Також, запрошую всіх учасників приєднуватись до мого міні челенджу «Зафільмуй свій день».
I did not plan to publish it in the first place, but @scrodinger assured that this video has the right to be released. Also, I invite all participants to join my mini-challenge "Film your day".
Суть проста, знімаєте на камеру свою діяльність, те що бачите прямо перед собою і так далі в різних часових проміжках протягом дня (а не як я тільки прибирання) та створюєте міні влог. Гадаю такий формат, де не потрібно думати над текстом, щось озвучувати та додатково робити підійде будь кому для урізноманітнення контенту на блозі, а також для розвитку здібностей в зйомці. Я вже мовчу про те, що через рік, два чи п’ять у вас буде змога переглянути цей день в історії свого життя!
The essence is simple, you film your activities, what you see right in front of you and so on at different times during the day and create a mini vlog. I think this format, where you do not need to think about the text, to voice something and do additional things, will be suitable for anyone to diversify the content on the blog, as well as to develop shooting skills. I'm already saying that in a year, two or five you will be able to see this day in the history of your life!

▶️ 3Speak

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment