Team Ukraine Challenge #uawheretogo - Finland

Привіт. На питання в яку країну я б хотів поїхати раніше я б відповів - Німеччина чи Японія. Ці дві країни мене приваблювали своїм активним життям, передовими технологіями, цікавими місцями та тим, як люди притримуються правил, стараються бути кращими і викладатись на всі сто відсотків. Принаймні, мені так здавалось завжди.

Hi there. When asked which country I would like to go earlier, I would answer - Germany or Japan. These two countries have attracted me with their active lives, advanced technologies, interesting places and the way people follow the rules try to be the best and teach one hundred per cent. Well, at least I didn't go down without explaining myself first.

pexels.com

Але чим старше я стаю, то розумію, що тепер мене тягне до менш «шумних» місць, якщо можна так сказати. З дитинства я любив зиму, сніг і прекрасну святкову атмосферу. Здається кожен зі мною погодиться, що споглядати за падаючими сніжинками чи насолоджуватись білосніжними краєвидами – дуже приємно!

But the older I get, the more I realize that now I'm drawn to less "noisy" places, so to speak. Since childhood, I loved winter, snow and a wonderful holiday atmosphere. I think everyone will agree with me that watching the falling snowflakes or enjoying the snow-white landscapes is very nice!

І після слів вище не важко здогадатись, що на сьогоднішній день мене більше приваблюють Скандинавські країни із їхніми засніженими зимами, будиночком Санта Клауса, із можливістю побачити недоторканну природу, чи зимове холодне море. І про одну з них я розповім детальніше спеціально для челенджу від @teamukraine з темою #uawheretogo

And after the words above, it is not difficult to guess that today I am more attracted to the Scandinavian countries with their snowy winters, the house of Santa Claus, with the opportunity to see the untouched nature or the cold winter sea. And about one of them, I will tell in more detail especially for the challenge from @teamukraine with the theme #uawheretogo

Фінляндія / Finland

pexels.com

Це країна безкрайніх лісів, неймовірно гарних островів Балтійського моря, кришталево-чистих озер та, звичайно, відомого всім магічного північного сяйва. І це країна в якій живуть найщасливіші люди, як виявилось, у 2018 році Фінляндія посіла перше місце в цьому рейтингу. Привабливо, правда?

It is a country of endless forests, incredibly beautiful islands of the Baltic Sea, crystal clear lakes and, of course, the well-known magical northern lights. And this is the country where the happiest people live, as it turned out, in 2018 Finland took first place in this ranking. Attractive, right?

А ще, для мене великою відмінністю від України являється право кожної людини на природу! Там можна вільно гуляти в лісах, купатись в озерах чи річках та, взагалі, пересуватись по країні без дозволу землевласника. Звичайно, якщо ти нічого не руйнуєш та ведеш себе культурно. Просто уявіть собі масштаб того, де ти можеш побувати, якщо в країні налічується близько 190 000 замкнутих природних водойм. Крім того, на її території розташовані 179584 острови. Жодна країна в світі не може похвалитися подібною кількістю.

And, for me, a big difference from Ukraine is the right of everyone to nature! There you can walk freely in the woods, swim in lakes or rivers and, in general, move around the country without the permission of the landowner. Of course, if you do not destroy anything and behave culturally. Just imagine the scale of where you can go if there are about 190,000 closed natural bodies of water in the country. In addition, on its territory are 179584 islands. No country in the world can boast of such a number.

pexels.com

Ну, і як не згадати, що Фінляндія це Батьківщина Санта Клауса? Він живе на території знаменитої Лапландії та реально існує, живе в такому місті, як Корватунтурі і кожен бажаючий може написати йому листа. Цікавим фактом для мене стало те, що в нього є офіційний паспорт громадянина Фінляндії, де замість дати народження написано “давним-давно”.

Well, not to mention that Finland is the homeland of Santa Claus? He lives in the famous Lapland and really exists, he lives in a city like Corvatunturi and anyone can write him a letter. An interesting fact for me was that he has an official passport of a citizen of Finland, where instead of the date of birth it is written: "a long time ago".

А ось його адреса:

And here is his address:

Santa Claus
Santa Claus Main Post Office
FI-96930 Arctic Circle
FINLAND

Ну що, напишемо листа Санті та розкажемо про наш чудовий сайт? Тільки уявіть собі, як це, отримати лайк чи коментар під дописом саме від нього 😊

Well, let's write a letter to Santa and tell you about our wonderful site? Just imagine what it's like to get a like or comment under a post from him 😊

pexels.com

Ну і, звичайно, не можна пройти повз той факт, що ця країна ідеально підходить не тільки для мене, а і для моєї собаки. Всі ж знають, що фіни славляться своєю любов’ю до подорожей в собачих упряжках! Ох, як мені не вистачає цієї можливості - втомити по максимуму мого гіперактивного пса.

And, of course, you can not ignore the fact that this country is perfect not only for me but also for my dog. Everyone knows that Finns are famous for their love of dog sledging! Oh, how I miss this opportunity - to tire my hyperactive dog to the maximum.

pexels.com

А ще, північне сяйво. Ви просто подивіться на цю красу!
Це природнє явище спостерігається практично по всій території країни, а місцеві називають його Aurora Borealis. Проте, згідно із інформацією в гуглі, найкраще їхати все таки на північ Фінляндії, щоб сповна насолодитись сяйвом. У південних регіонах або в Гельсінкі спостерігати за північним сяйвом можна також, але набагато рідше.

And yet, the northern lights. You just look at this beauty!
This natural phenomenon is observed almost throughout the country, and locals call it Aurora Borealis. However, according to information on Google, it is best to go to the north of Finland to fully enjoy the glow. In the southern regions or in Helsinki, the northern lights can also be observed, but much less frequently.

Ось я коротко і розказав про країну, котру хочу відвідати. Поїхали? )

Here I briefly told you about the country I want to visit. Did you go with me to Finland? )

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments