One year HIVE. Happy birthday favorite social network!

Отже, Хайву рік. Не можу сказати, що я тут з першого дня. На жаль! Але от сьогодні я розумію, що часто-густо негативні моменти в нашому житті дійсно приносять немовірний плюс в подальшому. Поясню. Минулого року нас наздогнала пандемія ковіду під час якої на моїй роботі зменшили заробітну платню. Плюс до всього і Україна пішла у локдаун.

So, Hive is a year old. I can't say I've been here since day one. Unfortunately! But today I understand that often negative moments in our lives really bring an incredible plus in the future. I will explain it. Last year we were overtaken by a covid pandemic during which my salary was reduced. Plus, Ukraine went to lockdown.

Franko21.jpg

Для того, щоб якось компенсувати мінус в заробітній платні я вирішила знов піддатись заробітку в інтернеті та згадала про всім відомий Steemit. Подумала тоді, що можна публікуватись та якось заробити декілька десятків доларів в місяць і використовувати той сайт, як один із методів заробітку.

In order to somehow compensate for the minus in wages, I decided to make money on the Internet again and mentioned the well-known Steemit. I thought then that you could publish and somehow earn a few tens of dollars a month and use that site as one of the methods of earning.

Прийшла я значить на Steemit, навіть, опублікувала декілька дописів, щоб перевірити алгоритми і що краще заходить, а потім почала шукати якісь конкурси, цікаві спільности і так далі. Зізнаюсь, колись, як і більшість тут, я пробувала стати стіміт блогером і тому розуміла в заальному як все працює.

So I came to Steemit, even posted a few posts to test the algorithms and what works best, and then started looking for some contests, interesting communities and so on. I confess, once, like most here, I tried to become a Steemit blogger and therefore understood in the hall how everything works.

Методом пошуків я якось натрапила на допис одного із українських авторів (не пам'ятаю хто, чесно!) котрий розповів щось про Hive. А далі, як в тумані. Я залогінилась в новій для себе мережі та почала вивчати інформацію. Через короткий час я потрапила в чудове ком'юніті @teamukraine та познайомилась із таким поняттям, як щотижневі челенджи.

By searching, I somehow came across a post by one of the Ukrainian authors (I don't remember who, honestly!) Who told me something about Hive. And then, like in a fog. I logged in to a new network and began to study the information. After a short time, I got into the wonderful community @teamukraine and got acquainted with such a concept as weekly challenges.

Точно пам'ятаю, що допис про улюблену книгу я не встигла зробити, але з радістю приєдналась до наступного челенджу, котрий став вирішальним в загальній тематиці мого блогу. І після багатьох спроб свого часу отримати визнання на Steemit я була приємно вражена тим, як оцінили мій допис на Hive.

I remember exactly that I did not have time to write about my favourite book, but I gladly joined the next challenge, which became crucial in the overall theme of my blog. And after many attempts in my time to gain recognition on Steemit, I was pleasantly surprised by how they appreciated my post on Hive.

image.png

З цього моменту почалась моя активна робота із власним блогом тут. Я познайомилась із величезною кількістю неймовірно цікавих людей, відкрила для себе купу цікавих ком'юніті, хоча фаворитом залишається українська группа, я дедалі сильніше поглиблювалась в цю тему і неймовірно щаслива, що Hive з'явився і я про нього дізналась.

From that moment, my active work with my own blog began here. I met a lot of incredibly interesting people, discovered a lot of interesting communities, although the favourite is the Ukrainian group, I became more and more immersed in this topic and incredibly happy that Hive appeared and I learned about him.

Також за цей період я стала кращою, як "письменник" та блогер, принаймні в свої очах. Я вивчила краще рідне місто, я привчила себе до того, що потрібно помічати все, що знаходиться навколо тебе та вичати все. Залишилось тільки оголосити марафон схуднення разом з Hive 😂 Блін, а ви знаєте ще якусь мережу, котра буде платити за вашу активність? А на Hive це можливо!

Also during this period, I became better as a "writer" and blogger, at least in my eyes. I have studied my best hometown, I have accustomed myself to the need to notice everything around you and learn everything. All you have to do is announce a weight-loss marathon with Hive 😂 Damn, do you know any other network that will pay for your activity? And on Hive it is possible!

Так, сьогодні в мене не вистачає часу на активний блогінг, але я щиро хочу виправитись та повернутись з усією силою сюди :) Тому що я прекрасно розумію, що тут є перспектива в багатьох планах.

Yes, today I do not have enough time for active blogging, but I sincerely want to correct myself and come back here with all my might :) Because I understand perfectly well that there is a perspective in many ways.

На сьогоднішній день я неймовірно щаслива, що знаходжусь тут. Навіть, без винагород я б публікувалась. Чисто заради фідбеку. Тому що Hive таким роблять саме люди і я готова голосно прокричати "Люди, ви найкращі!".

Today I am incredibly happy to be here. Even without rewards, I would have published. Purely for feedback. Because Hive is what people do and I'm ready to shout out loud "People, you're the best!".

В цьому дописі я хочу побажати своїй улюбленій мережі ще більше крутих авторів, проектів та загального процвітання. Маю надію, що на другу річницю Hive буде коштувати 10 долларів і тут будуть найвідоміші люди світу! А вони, рано чи пізно тут будуть :)

А всім авторам Hive я бажаю натхнення та всіляких цікавих штук про які можна тут написати та поділитись цим!

In this post, I want to wish my favourite network even more cool authors, projects and general prosperity. I hope that the second-anniversary Hive will cost 10 dollars and there will be the most famous people in the world! And they will be here sooner or later :)
And I wish all the authors of Hive inspiration and all sorts of interesting things that you can write about and share here!

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
13 Comments