EN/UA 100 день війни. Мій улюблений магазин "Перлина" | 100 day of the war. My favorite store "Pearl"

1654185666351

Доброго вечора, я з України! Таке привітання зараз у нас в країні в тренді. І хто б мог подумати, що буде війна, а ці слова з пісні будуть у всіх на вустах. Не будемо про сумне. Отже, я пишу про шопінг #MarketFriday by @dswigle

В моєму регіоні є багато магазинів, і я дуже люблю шопінг. Зараз асортимент майже всюду однаковий, продають саме необхідне з їжі. Але, є у мене один улюблений магазинчик, називається він "Перлина".

img_20220602_182843

А знаємо чому цей магазин я люблю? О, це довга історія! Зараз я вам її і розповім. Спочатку, як тільки відкрився цей магазин, у ньому торгували лише побутовою хімією. Це порошки для прання, прибирання, губки, пакети для сміття, рукавички, усілякі засоби для гігієни... Я почала сюди приходити, щоб купити шампуні, гелі, крем, все що люблять справжні дівчатка.

img_20220602_183348

Трохи пізніше тут почався продаж для садівництва. Наприклад, земля зі спеціальним добривом, вазони, контейнери для розсади і квітів, та таке інше. Ще згодом тут з'явилися товари для кухні, тобто усілякий посуд. Особливо мені подобається купувати тут чашки. Я дуже люблю красивий посуд, такий, щоб ні у кого такого не було! Якось покажу свою улюблену чашку трохи згодом у допису.

img_20220602_183416

img_20220602_183301

А одного разу я прийшла у свій улюблений магазин "Перлина", а тут!!! Господи, яка я щаслива була, це ж моя стихія! Подивіться скільки солодощів! Вау, вони прекрасні!

img_20220602_183533

А який асортимент! Германія, Туреччина, Польща, Швейцарія, Латвія, Литва, Білорусь, Україна, коротше солодощі з багатьох країн. О, боже, я б тут і жити могла, у цієї крамниці!!! Відділ солодощів то моє улюблене місце!

img_20220602_183513

img_20220602_183549

От с цих пір я обожнюю магазин, свою "Перлину". Різноманітні спеції для страв, для пудінгу, для випічки, для напоїв... Все це я купую дуже часто. Але ж приходом війни ціни швидко міняються. Сьогодні ціна одна, а завтра може бути інша. То ж точності багатьох цін я навіть і не скажу. Їх можна взнати на касі.

img_20220602_193413

А ще я тут купую солодощі. Завжди і багато! Я дуже люблю солодке, тому встояти дуже складно. От на солодощі я ціну знаю! Для поняття цін ось еквівалент: 1 долар = 29.14 грн.

Ітак, дивіться що я купила:
2 пончика зі смаком банану та чорниці, ціна за одиницю 9,90 грн. Це пончики з Туреччини.
3 вафельні батончики зі смаком лісового горіха, шоколаду та кокосу. Вафлі з Польщі, ціна за одиницю 13,50 грн.
Ну і зазвичай українські солодощі, це 3 шоколадних батончика зі смаками лайма, полуниці, крем брюле. Ціна за одиницю 12 грн.

img_20220602_183150

Як і обіцяла, покажу свою улюблену чашку, вона доречі куплена була у цьому ж магазині за 45 грн.

img_20220602_182702_440

Ще тут можна придбати різноманітні види кави і чаю, вони теж мають широкий асортимент. І вироблені в різних країнах... Але я сьогодні купувала лише солодощі, тож вам їх і показала.

      Дякую за візит

________🇺🇦________

Good evening, we are from Ukraine! Such a greeting is now in trend in our country. And who would have thought that there would be a war, and these words from the song will be on everyone's lips. Let's not be sad. So, I'm writing about #MarketFriday by @dswigle

There are many shops in my area and I love shopping. Now the range is almost the same everywhere, they sell the most necessary food. But, I have one favorite shop, it's called "Pearl".

Do we know why I love this store? Oh, that's a long story! Now I'll tell you. Initially, as soon as this store opened, it sold only household chemicals. These are powders for washing, cleaning, sponges, garbage bags, gloves, all kinds of hygiene products ... I started coming here to buy shampoos, gels, creams, everything that real girls love.

A little later, the sale for horticulture began here. For example, land with special fertilizers, pots, containers for seedlings and flowers, and so on. Later, kitchen goods appeared here, ie all kinds of utensils. I especially like to buy cups here. I really like beautiful dishes, so that no one has such! One day I will show my favorite cup a little later in the post.

And once I came to my favorite store "Pearl", and here !!! My God, how happy I was, this is my element! See how many sweets! Wow, they are beautiful! And what an assortment! Germany, Turkey, Poland, Switzerland, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, in short, sweets from many countries. Oh, my God, I could live here, in this store !!! The sweets department is my favorite place!

Since then, I adore the store, my "Pearl". Various spices for dishes, for pudding, for baking, for drinks ... I buy all this very often. But with the advent of war, prices are changing rapidly. Today the price is the same, and tomorrow it may be different. The same accuracy of many prices, I will not even say. They can be found at the box office.

And I buy sweets here. Always and a lot! I really like sweets, so it's very difficult to resist. Here I know the price of sweets! For the concept of prices, here is the equivalent: 1 dollar = 29.14 UAH.

So, look what I bought:
2 donuts with banana and blueberry flavor, unit price UAH 9.90. These are donuts from Turkey.
3 waffle bars with hazelnut, chocolate and coconut flavors. Waffles from Poland, unit price UAH 13.50.
Well, usually Ukrainian sweets, it's 3 chocolate bars with flavors of lime, strawberry, creme brulee. Price per unit 12 hryvnias.

As promised, I will show my favorite cup, it was bought in the same store for 45 UAH.

Here you can buy a variety of coffee and tea, they also have a wide range. And made in different countries ... But today I only bought sweets, so I showed them to you.

        Thank you for visiting
H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
14 Comments