Стапелія / Stapelia (UA/EN)

Часто так буває, що за вазонами на роботі не ведеться особливого догляду. Люди поливають їх двічі на тиждень, і цим увесь догляд обмежується. Вдома ж навпаки, ми доглядаємо за вазонами, поливаємо їх, пересаджуємо. Але, незважаючи на мінімальний догляд, на роботі вазони почувають себе значно краще.

Саме так сталося і у мене. Одного дня я прийшов на роботу і побачив на підвіконні ось таку чудову квітку:

Раніше я навіть уваги не звертав на цей цілком звичайний вазон. Але тепер він став справжньою зіркою. Мені стало цікаво дізнатися про нього більше інформації.

Виявилося, що це стапелія - рід суккулентних рослин, які ростуть у Південній та Південно-Західній Африці.

Ці рослини розповсюджені в кімнатній культурі. Вони потребують яскравого освітлення. Однак якщо їх тримати на підвіконні, яке постійно освітлюється літнім сонцем, то рослини можуть отримати опіки. Тому, незважаючи на любов до світла, стапелії потрібно трішки затіняти.

Поливати ці рослини потрібно помірною кількістю води, а восени і зимою після цвітіння їх взагалі не рекомендується поливати або поливати дуже зрідка. Взимку стапелії тримають при температурі 10—14 °C.

Розмножувати ці рослини можна живцями пагонів, тобто просто відділити живець від основного пагону, трішки підсушити і відразу посадити в ґрунт. До складу ґрунту стапелії не дуже вимогливі.

Чи виконував я ці всі рекомендації? Ні, досі я про них навіть не знав. Проте я регулярно поливав рослину і розмістив її на дуже освітленому підвіконні. Як результат ця чудова квітка.

It often happens that flower pots at work are not well cared for. People water them twice a week, and all care is limited to this. At home, on the contrary, we take care of flower pots, water them, replant them. But, despite minimal care, flower pots feel much better at work.

That's exactly what happened to me. One day I came to work and saw such a wonderful flower on the windowsill:

Before, I didn't even pay attention to this completely ordinary flower pot. But now it has become a real star. I became interested in learning more information about this.

It turned out to be stapelia - a genus of succulent plants that grow in South and South-West Africa.

These plants are widespread in indoor culture. They need bright lighting. However, if you keep them on a windowsill that is constantly lit by the summer sun, the plants can get burned. Therefore, despite the love of light, stapelias need to be slightly shaded.

You need to water these plants with a moderate amount of water, and in autumn and winter after flowering, it is not recommended to water them at all or water them very rarely. In winter, stapelias are kept at a temperature of 10-14 °C.

These plants can be propagated by cuttings of shoots, that is, simply separate the cuttings from the main shoot, dry it a little and immediately plant it in the soil. Stapelia are not very demanding on the composition of the soil.

Did I follow all these recommendations? No, I didn't even know about them until now. However, I watered the plant regularly and placed it on a well-lit windowsill. As a result, this wonderful flower.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments