Розстріляні ікони / Shot Icons (UA/EN)

На фотографії ви можете побачити ікону. Якщо придивитися, то ви помітите на ній характерні отвори. Це сліди від куль. Так, цю ікону, як і інші з цього іконостасу, розстріляли. Хто б міг таке зробити?

Іконостас з розстріляними іконами ви можете побачити в селі Погоня, Івано-Франківської області у Погінському монастирі Успіння Матері Божої. За розповіддю місцевого священника, у 40-х роках 20-го століття сюди вже приходили росіяни. Вони дали місцевим мешканцям годину для того, щоб вони могли забрати з храму все для них цінне. Комуністам не сподобалися ікони, перед якими молилися люди, тож вони їх розстріляли.

Тепер ці ікони слугують болісним нагадуванням про важку долю України, яка постійно протягом століть живе біля лютого ворога. Цей ворог безупину намагається її знищити. Якщо вас здивувала війна, яка зараз триває, то розстріляні ікони є нагадуванням, що нічого нового не відбулося. Це просто новий виток у безкінечній агресії росії проти України.

Навіть якщо уявити, що я є невіруючою людиною. Навіщо б мені стріляти у витвір мистецтва? Тільки тому, що він є дорогий для народу, який є ненависним для того, хто стріляв. Тільки тому, що той, хто стріляв, бажає знищити і народ, і все, що цей народ створив і що для нього є цінним. Хіба це не ознаки геноциду?

You can see the icon in the photo. If you look closely, you will notice characteristic holes on it. These are bullet marks. Yes, this icon, like other icons from this iconostasis, was shot. Who could do that?

You can see an iconostasis with shot icons in the village of Pogonya, Ivano-Frankivsk Region, in the Pogonya Monastery of the Assumption of the Mother of God. According to the story of a local priest, in the 40s of the 20th century, Russians already came here. They gave the local residents an hour so that they could take everything valuable to them from the temple. The communists did not like the icons before which people prayed, so they shot them.

Now these icons serve as a painful reminder of the difficult fate of Ukraine, which has been living next to a fierce enemy for centuries. This enemy is constantly trying to destroy it. If you were surprised by the ongoing war, the shot icons are a reminder that nothing new has happened. This is just a new round in russia's endless aggression against Ukraine.

Even if you imagine that I am a non-believing person. Why would I shoot a work of art? Only because it is dear to the people, which is hateful to the one who shot. Only because the one who shot wants to destroy the nation and everything that this nation has created and that is valuable to it. Aren't these signs of genocide?

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency