В гостях у творчості з духом історії / Visiting art with the spirit of history (Ua-En)

Це маленька історія великої майстрині, з якою мала велике щастя познайомитись і завітати в її скромну майстерню. Звати її Євгенія, друзі із рідної Львівщини кличуть Геня, а сусіди просто Євгася, бо вважають дивачкою. З того і почалось наше знайомство. За мирних часів в нашому місті щороку влаштовували такі собі чудернацькі музейні гостини - запрошували усіх славетних майстрів з усієї України, та й радо вітали тих, хто тільки вважав чи звав себе майстром, та не від усіх отримував похвалу чи визнання і захват від торчих робіт.

img_55cac9f104efd8f223a8b5e35b2bc4ec_v

This is a short story of a great master, with whom I was very lucky to meet and visit her modest workshop. Her name is Yevhenia, friends from her native Lviv region call her Genya, and her neighbors just call her Yevhas because they consider her a freak. That's how our acquaintance began. In peacetime, our city organized a kind of museum fairs every year - and invited all the famous masters from all over Ukraine.

img_2a51fce2750ca40b47fc09e7d427f58f_v

Саме такою вважала себе дуже гарна, доречі, з вигляду охайна, і завше вбрана у вишиванку наша героїня Геня.
Чим привернула мою увагу? Передусім своїм вишуканим старовинним, ідеально збереженим українським строєм. От тільки подумати - спека страшна (такі гостини влаштовували переважно влітку), а вона обов'язана плахтою, і в коралях червоних красується як те яблучко. І тільки після того як надивишся на так диво жінку , звертаєш увагу на її прилавок.

img_4a0feee537f0b12cd030372738676e4b_v

This is how our heroine Genya considered herself very beautiful, neat-looking, and always dressed in an embroidered shirt.
What caught my attention? First of all, with its exquisite old, perfectly preserved Ukrainian clothes. And only after you look at such a miracle woman, you pay attention to her products.

img_843b68490a5fcd5b34821fbe542ffdcd_v

Не втримавшись - підійшла і розглядаю, та аж так і хочеться в її очі зазирнути, якимсь словом обізватись.... Так якось і роззнайомились. Вона плете вінки з сухоцвітів. То така краса!!!! Дуже хотілось зробити подарунок своїй тітці - вона дуже полюбляє такі букети, вінки. А тут ще й настільки чудесно зроблено. Розповіла Геня історію, що в селі її вважають недоумкуватою, з дивними пріоритетами, в той час як усі свої землі городиною обсаджують чи зерном засівають - вона травою дивною і сухою))) Та насправді, це добре вивчений і підібраний асортимент трав, і добре треба знати яка з них виділяється а яка ні, чи матиме насіння і буде клопіт покупцю з дрібним сміттям після віночка квітів чи ні, чи фарба триматися буде і чи взагалі не заведеться міль. Мало хто розуміє таку красу - каже майстриня , то й кличуть мене Євгасьою, та без кралини образи, посміхається і пропонує прийти в невеличку комору - склад, щоб підібрати подарунок.

img_939f397ef34cf7232120a7f9519e55e8_v

Unable to resist, I approached and looked at her, but I still wanted to look into her eyes, say something ... That's how we met. She weaves wreaths of dried flowers. It's so beautiful !!!! I really wanted to make a gift to my aunt - she loves such bouquets and wreaths. And here it is so wonderfully done. Genya told a story that in the village she is considered strange, with strange priorities. At a time when everyone is planting their land with vegetables or sowing grain - Genya sows the land with strange and dry grass))) But in fact, this is a well-studied and selected range of herbs, and you need to know which one stands out and which does not, whether the seeds and there will be trouble for the buyer with small garbage after a wreath of flowers or not, whether the paint will stick and whether moths will not start at all. Few people understand such beauty - says the master, that's why they call me Evgasya. She smiles and offers to come to a small pantry - a warehouse to pick up a gift.

img_d799b8de4792d5fcf0ffa12615e38eb0_v

В силу авторських прав я виставляти всього не буду, а покажу лише частинку - напрямок в якому працює миcтrиня, а ще на підвіконні привернув увагу старовинний підсвічник, на стіні годинник, в якого історія ще з часів життя її прабабусі і лампа, яку прадідусь виміняв в сусіда за фляжчину. Творчих ідей і наснаги в роботі нам, і таким неповторним мастриням як Євгенія.

img_8c6a10b662ed7322727d5ae74e493b7b_v

Due to copyright, I will not exhibit everything, but will show only a part - the direction in which the master works, and on the windowsill attracted the attention of an ancient candlestick, a clock on the wall, which has a history of her great-grandmother and a lamp that great-grandfather exchanged in neighbor for the flask. Creative ideas and inspiration in the work of such unique masters as Eugenie.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments