Toxic people in life, methods of combating and preventing the impact on my health EN/UA

My post in the weekly challenge from @teamukraine:

/@rollie1212/ua-13-shotizhnevii-chelenzh-vid-teamukraine-fkoxicppl

image.png
(ROGELIO V. SOLIS/ASSOCIATED PRESS)

We all sometimes encounter people to whom we react as a source of "negative" and feel stress when communicating with them. If this person is a casual acquaintance, we try to avoid contact with him, but sometimes such people lie in wait for us :) at home and at work, so it is difficult or impossible for us to avoid contact with them. So let's try to understand the root of this phenomenon. First of all, it is worth thinking that any, even the one we treat as a negative manifestation of attention directed at our person is more often motivated by the desire to do us good and benefit :) There are cases when someone tries to assert himself by humiliating our personality. Which indicates a feeling of inferiority of this person and deserves our sympathy. Or trying to impress our ego with us trying to manipulate us that should not be allowed at all ...

Next step, it is worth thinking about the fact that the cause of the unpleasant residue from such "communication" is the reaction in OUR consciousness, and this is, so to speak, the key to success. Once our reactions depend on ourselves ... So we develop self-awareness, that is, we slowly observe ourselves, and at the moment when our body, going on a leash in the "trained" consciousness, begins to ignite the whole chain of reactions (cortisone secretion, etc.) turn your attention to even breathing it is desirable in advance because it is easier than to calm down in the heat.. This is just an example and everyone can work out their own ways, but awareness, not automatic reactions, is probably the basic principle ... All of these are my own conclusions that do not necessarily suit you.

image.png

Всі ми іноді стикаємося з людьми на яких ми реагуємо як на джерело "негативу" і відчуваємо стрес при спілкуванні з ними. Якщо ця людина випадковий знайомий ми намагаємося уникнути контактів з ним, але іноді такі люди підстерігають нас :) вдома і на роботі тож контакту з ними нам уникнути складано або взагалі не можливо.
image.png
source: yaplakal.com

Так спробуймо розібратись в чому корінь цього явища.
Перш за все варто подумати про те що будь-який навіть той що трактуються нами як негативне прояв уваги спрямований на нашу особу частіше мотивоване бажанням заподіяти нам добро і нанести користь :) Бувають випадки коли хтось намагається самоствердитись шляхом приниження нашої особистості.
Що свідчить про відчуття не повноцінности цієї особи та заслуговує нашого співчуття. Або спробами вразити наше его нами намагаються маніпулювати що взагалі не варто допускати...

Далі варто задуматися про те що причиною неприємного осаду від такого "спілкування" є реакції в НАШИЇ свідомості а потім вже ланцюг реакцій в тілі, глибоке розуміння цього так би мовити ключ до успіху. Раз реакції наші то і залежать вони насамперед від нас самих... Отож займаємося розвитком само усвідомлення, тобто поволі спостерігаємо за собою, і в момент коли наше тіло йдучи на поводу у "натренованій" свідомості починає розпалювати весь ланцюг реакцій (виділення кортизолу та т.і.) відвертаємо свою увагу на рівномірне дихання, бажано заздалегідь бо це простіше ніж вгамовуватись в розпалі. Це лише приклад і кожен може напрацьовувати властивий особисто йому способи, проте усвідомленість, а не автоматичність реакцій, мабуть, основний принцип... Все це мої власні висновки які не обов'язкова підходять саме вам.

Я записав для вас друзі добірку відповідей на подібні питання одного вельми просунутого не побоюся цього слова Гуру. Який володіє завзятим гумором і не дивлячись на свій рівень (крутий практик) і ерудицію викладає свої думки легко і без пафосу, часто його слухаю з задоволенням знаходячи все нові нюанси здавалось би "простих" відповідях.
Рекомендую! Андрій Лапін:

Тут ще багато цікавих тем: http://touching.ru
https://www.youtube.com/channel/UCEZtAE0Zl6VT20x_Yw0_Cug

image.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments