RE: RE: Special language
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Special language

RE: Special language

По-моєму ваше прагнення спілкуватись українською не дивлячись на складності заслуговує на повагу. Я вас розумію. використовую перевірку ось цим ресурсом https://ukr-mova.in.ua/perevirka-tekstu :) отож навчаюсь по маленьку...

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment