Війна та корупціонери/ War and corrupt officials (Ua/En)

Привіт всім, друзі.

Ранок цього дня розпочався з досить тривожних новин. Мій колега повідомив, що батьки воїнів однієї з місцевих територіальних бригад оборони виходять на мітинг. Причиною є низька забезпеченість їх дітей, які в самому пеклі війни (на нулі). Я слухала цю жахливу інформацію і волосся на голові починало ворушитися. Чому так? Хто винен? Хто понесе за це відповідальність? Чи знають про цю ситуацію вищі військові керівники? Безліч запитань…на які відповідь ми обов’язково отримаємо. Сподіваюся, що в скорому часі.

Hello everyone, friends.
The morning of this day began with rather alarming news. My colleague reported that the parents of the soldiers of one of the local territorial defense brigades are going to the rally. The reason is the low security of their children, who are in the very hell of war (at zero). I listened to this terrible information and the hair on my head began to move. Why so? Who is to blame? Who will be responsible for this? Are senior military leaders aware of this situation? A lot of questions...to which we will definitely get an answer. I hope that soon.

Взагалі, наша країна дуже корумпована. Причому на всіх ланках, починаючи з дрібних чиновників і закінчуючи вищими шарами влади. Це не є новиною ні для кого. Я досить далека від політики, від всіх бюрократичних судових нюансів. Але я громадянка України, я живу тут всі роки і моя думка базується на загальнодоступній та загальновідомій інформації.

In general, our country is very corrupt. And at all levels, starting with small officials and ending with the highest layers of power. This is not news to anyone. I am quite far from politics, from all bureaucratic judicial nuances. But I am a citizen of Ukraine, I have lived here all these years, and my opinion is based on publicly available and well-known information.

Цей мій допис далекий від експертних висновків та спирається на власне відчуття ситуації. На початку війни мені, як і більшості українців, здавалося, що це та точка відліку, від якої розпочнеться чесна і прозора система влади, без хабарів, відмивання грошей і чогось подібного. Адже весь світ дивиться на нас, всі ми об’єдналися в одне ціле спільною метою – перемогти ворога. Багато хто готовий останнє віддати для ЗСУ. Крім того, західні партнери та прості люди з інших держав допомагають нам. Та виявляється, навіть війна, горе розрухи та смерті людей не є причиною, щоб вгамувати жадібність, приборкати меркантильність та забути про шкурний інтерес.
Нещодавно всі ми стали свідками декількох скандалів: закупівля Мінобороною продуктів харчування для ЗСУ за космічно завищеними цінами та хабар розміром 400 тисяч, на якому погорів заступник міністра розвитку громад.

This post of mine is far from expert conclusions and is based on my own sense of the situation. At the beginning of the war, it seemed to me, like most Ukrainians, that this was the starting point from which an honest and transparent system of government would begin, without bribes, money laundering and the like. After all, the whole world is looking at us, we are all united as one with a common goal - to defeat the enemy. Many are ready to give their last for the Armed Forces. In addition, Western partners and ordinary people from other countries help us. But it turns out that even war, the grief of devastation and death of people is not a reason to quench greed, tame mercantilism and forget about personal interest.
Recently, we have all witnessed several scandals: the Ministry of Defense's procurement of food products for the Armed Forces at exorbitantly inflated prices and a bribe of 400,000, on which the Deputy Minister of Community Development burned down.

А минулих вихідних був візит Бориса Джонсона в Україну. Причому про цю поїздку ніхто не повідомляв на широкий загал. Дізналися вже тоді, коли колишній прем’єр Британії перебував у нашій країні. А сьогодні “посипалися голови” заступників міністрів та голів військових адміністрацій. Здається мені, що ці дві події (приїзд Джонсона та масові звільнення) дуже пов’язані між собою.

А й дійсно, всі ми знаємо про те, що Великобританія є великим помічником і другом України. А раз ця країна дає нам такі необхідні ресурси, то і вимагати прозорості та чесності їх використання в повному праві. Сподіваюся, що справа піде вперед і будуть розслідування, а не лише відсторонення та позбавлення владних крісел.

And last weekend was Boris Johnson's visit to Ukraine. Moreover, no one reported this trip to the general public. We found out already when the former British Prime Minister was in our country. And today, the heads of deputy ministers and heads of military administrations "poured out." It seems to me that these two events (Johnson's arrival and the mass firings) are very closely related.
Indeed, we all know that Great Britain is a great helper and friend of Ukraine. And since this country gives us such necessary resources, it is right to demand transparency and honesty in their use. I hope that the case will go forward and there will be investigations, and not just suspensions and deprivation of powerful seats.

Кожен чиновник, який хоче нажитися на війні, повинен пам’ятати про те, що це кров і життя наших воїнів. І коли закінчиться війна, вони повернуться з фронту та змусять відповісти всіх і кожного, хто мав причетність до корупційних схем та розкрадання.

Every official who wants to profit from war must remember that it is the blood and life of our soldiers. And when the war is over, they will return from the front and make answer to anyone and everyone who was involved in corruption schemes and embezzlement.


Світлина

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
12 Comments
Ecency