“Патріотка” Фаріон з комуністичними нахилами/ "Patriot" Farion with communist leanings (Ua/En)

Привіт, друзі.

Думаю, що кожен з вас неодноразово зустрічали у мережі відео зі скандальною Іриною Фаріон. Як на мене, ця пані особливо “розпоясалася” останнім часом.

Завжди дивують її радикальні висловлювання та занадто диктаторський спосіб мислення. Оця зацикленість на мові, дістала, якщо чесно. Ця пані застрягла своєю ментальністю десь на початку кар’єри, коли була відвертою комуністкою. ЇЇ принципи, методи та бачення й досі залишаються агресивно-кацапськими, хоча вона позиціонує себе патріоткою України та націоналісткою. Тільки у більшовиків і комуняк, а зараз в москалів, такі ж ворожі погляди та принциповісь, підкріплена дурістю.

Hi friends.
I think that each of you has repeatedly come across a video with the scandalous Irina Farion on the Internet. As far as I'm concerned, this lady has especially "unfastened" recently.
Her radical statements and overly dictatorial way of thinking are always surprising. To be honest, I got this fixation on language. This lady got stuck in her mentality somewhere early in her career when she was an outspoken communist. Her principles, methods and vision still remain aggressively katsapian, although she positions herself as a patriot of Ukraine and a nationalist. Only the bolsheviks and the communists, and now the muscovites, have the same hostile views and principles, reinforced by stupidity.

Нещодавно Фаріон пояснювала чому її внучок б’є в обличчя хлопчика в дитячому садочкові. Бачте, дитина знає, що кацапів треба лупцювати, бо їй так пояснили вдома, а тут одноліток говорить російською, отож він ворог. Найбільше мене обурило те, як ця умовно кажучи жінка – Ірина Фаріон принижує батьків тої дитини, говорячи, що їм слід забрати свій виплодок у московію. Хтось написав коментар: “А раптом у цього російськомовного хлопчика тато зараз боронить нашу землю? Яке вона має право вказувати кому і куди їхати!?”

Дійсно, в ЗСУ дуже багато російськомовних хлопців та дівчат, які щодня проливають кров, стоячи на захисті всіх нас, і Фаріон в тому ж рахункові. Ця дама не розуміє, що нині зовсім не на часі говорити про перехід на українську мову, тим більше, що в цьому я вбачаю ще й провину нашої держави. Люди роками на законних умовах ходили у російські школи, мали підручники кацапською мовою, слухали лекції у вишах і таке інше. Про які кардинальні вимоги можна говорити?
А ще Ірина Фаріон має гомофобні погляди. Вона не сприймає ЛГБТ спільноти і пропагує зовсім не Європейські погляди. За її словами, якщо є дві протилежні статі, то інших варіантів, ніж традиційна орієнтація бути не повинно. Щось мені це дуже нагадує… Таке відчуття, що Фаріон у співдружності з Скабєєвою, Соловйовим та іншими з цієї ж когорти.

Recently, Farion explained why her grandson punches a boy in the face in kindergarten. You see, the child knows that katsaps should be spanked, because that is what was explained to him at home, and here the peer speaks russian, so he is the enemy. What outraged me the most was how this woman, Iryna Farion, humiliated the parents of that child, saying that they should take their offspring to moscow. Someone wrote a comment: "And suddenly this russian-speaking boy's father is now defending our land? What right does she have to tell who and where to go!?”
Indeed, there are many russian-speaking boys and girls in the Armed Forces who shed blood every day, standing in defense of all of us, and Farion is in the same category. This lady does not understand that now is not the time to talk about the transition to the Ukrainian language, especially since I see this as the fault of our state. For years, people went to russian schools under legal conditions, had textbooks in the katsap language, listened to lectures at universities, and so on. What cardinal requirements can we talk about?
And Iryna Farion has homophobic views. It does not accept the LGBT community and promotes completely non-European views. According to her, if there are two opposite sexes, then there should be no other options than the traditional orientation. It reminds me of something... It feels like Farion is in communion with Skabeeva, Solovyov and others from the same cohort.

До всього, у Фаріон подвійні стандарти. Вона кричить, аж лускається, що кожен чоловік повинен бути на війні і крапка і не може бути причин, щоб не виконувати свій святий обов’язок перед Батьківщиною. Коли ж їй задають питання, чому її зять не на війні, то ця жіночка не соромлячись відповідає: “Що б ви запитали”. Ось такий її чорноротий, нічим крім пустих слів не підкріплений патріотизм.

Особисто я вважаю, що Ірині Фаріон не місце у нашій державі. Тільки вороги можуть розпалювати внутрішні конфлікти між людьми у період війни. Таке відчуття, що вона спеціально сіє ворожнечу, щоб послабити та розділити наше суспільство.

In addition, Farion has double standards. She shouts to the point of flaking that every man must be in the war, period, and there can be no reason not to fulfill his sacred duty to the Motherland. When she is asked why her son-in-law is not in the war, this woman does not hesitate to answer: "Whatever you ask." This is her black-mouthed patriotism, supported by nothing but empty words.
Personally, I believe that Iryna Farion has no place in our country. Only enemies can incite internal conflicts between people in times of war. It feels like she is specifically sowing hatred to weaken and divide our society.


Світлина

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
9 Comments