Незламні - це про українок/ Unbreakable is about Ukrainian women (Ua/En)

Привіт, друзі.

Моїм найбільшим захопленням є книги. Обожнюю читати. Жанр та напрямок обираю, у відповідності до настрою. Останнє з прочитаного: “Я змішаю твою кров із вугіллям” (автор Олександр Михед) та “Ми – Bellingcat” (автор Еліот Гіґґінс). Ці книги – справжній зрив мозку.

Hi friends.
My biggest passion is books. I love to read. I choose the genre and direction according to my mood. The last ones I read: "I'll Mix Your Blood with Coal" (by Oleksandr Mykhed) and "We Are Bellingcat" (by Eliot Higgins). These books are a real brain drain.

Зараз у книгарнях з’явилася збірка розповідей про українських жінок у війні росії проти України. Її назва – “Незламні”. На скільки я зрозуміла, там розповіді про українок, які є “голосом України”. Своєю діяльністю вони щодня доводять незламність спротиву та боротьби у цій війні. Я хочу цю прочитати цю книгу. Вона обов’язкова у списку моїх читацьких бажань.

A collection of stories about Ukrainian women in Russia's war against Ukraine has now appeared in bookstores. Its name is "Unbreakable". As far as I understand, there are stories about Ukrainian women who are the "voice of Ukraine". By their activities, they prove the indomitability of resistance and struggle in this war every day. I want to read this book. It is a must on my reading wish list.

Взагалі, тема жінок, які інколи набагато сміливіші і відважніші ніж чоловіків для мене особлива. Все ж ми проживаємо у пострадянській країні, а тому відголоски патріархату вчуваються і до поки. Досить часто стикаємо із суспільною думкою про те, що чоловіки краще виконують управлінські функції, що вони краще приймають важливі рішення. Іноді гендерна нерівність, м’яко кажучи, дратує. Такі розповіді та оголошення історій є дуже важливими, адже жінки є рівними з чоловіка, а їх внесок у майбутню перемогу настільки вагомий, що не варто ні в якому разі нехтувати цим фактом.
Українські жінки особливі. Першою в світі жінкою-офіцером була українка. Це Олена Степанів. Її ворогом теж була росія. Саме проти кацапів воювала Олена у І світовій війні. Як на мене, це так символічно і передбачувано, адже ненависть до московітів у нас у крові.

In general, the topic of women, who are sometimes much braver and braver than men, is special for me. After all, we live in a post-Soviet country, and therefore the echoes of the patriarchy are felt to this day. Quite often we encounter the public opinion that men are better at performing managerial functions, that they are better at making important decisions. Sometimes gender inequality is annoying, to say the least. Such stories and announcements are very important, because women are equal to men, and their contribution to the future victory is so important that this fact should not be neglected in any way.
Ukrainian women are special. The first female officer in the world was Ukrainian. This is Olena Stepaniv. Russia was also her enemy. It was against the Katsaps that Olena fought in World War I. In my opinion, this is so symbolic and predictable, because hatred of Muscovites is in our blood.

А ще досить неприємною та огидною була новина про блогерів, які ґвалтували дівчат, перед цим опоївши їх сумішшю алкоголю та наркотиків. Свої злочинні дії ці недоумки, які не варті зватися чоловіками, викладали у соціальні мережі. Дізнавшись про це згадала вислів, що чоловіки бояться бути обсміяними з боку жінки, а жінки бояться, що їх уб’ють чоловіки. Відчувається різниця?
Те, що ця справа набула резонансу та вийшла не державний рівень заслуга наших українок. Вони не дали спустити справу нанівець. Саме завдяки зчиненому галасу, оперативні дії були проведені досить швидко. Про те, як розвиватиметься слідство та про рішення суду, я думаю, ми теж будемо знати.

Шануючи жінку, ставлячи її на рівний із собою щабель, визнаючи всі жіночі досягнення і вміння, таких випадків безчестя та відкритих злочинів у суспільстві стане набагато менше. Тому варто всім і кожному прочитати книгу “Незламні”, а особливо чоловікам.

And the news about the bloggers who raped the girls, before intoxicating them with a mixture of alcohol and drugs, was quite unpleasant and disgusting. These morons, who are not worthy to be called men, posted their criminal actions on social networks. After learning about this, she remembered the saying that men are afraid of being laughed at by women, and women are afraid that they will be killed by men. Feel the difference?
The fact that this case gained resonance and did not reach the state level is the merit of our Ukrainian women. They did not let the case go to waste. It was thanks to the created uproar that operational actions were carried out quickly enough. I think we will also know how the investigation will develop and the court's decision.
Respecting a woman, putting her on an equal footing, recognizing all women's achievements and skills, such cases of dishonor and open crimes in society will become much less. Therefore, everyone should read the book "Unbreakable", especially men.


Світлина

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments