[EN/UA] Святий Миколай, чарівне свято / Saint Nicholas, a magical holiday

Привіт спільнота! Поклали сьогодні під подушки своїм дітлахам смаколики? Пам'ятаю як я своїй доньці кожного року клав то під подушку, то у чобіток солодощі, купував розкраски, олівці, всілякі іграшки. Дитина була така рада і дійсно вірила, що це саме старенький дід Миколай з палицею і білою довгою бородою приходить вночі і дарує подарунки. Діти взагалі дуже вірять в дива, вони такі безпосередні, наівні іноді. А ми дорослі їх обманюємо, але це обман задля добрих справ.

Цього року я перевів своїй донці гроші на свято святого Миколая, бо мала вже доросла і не вірить у цей казковий персонаж. Але як для мене донька ще дитина, то і хотів її порадувати, до того ж вже у неї не той вік, щоб дарувати смаколики. Та і сучасні дітки зараз мріють зовсім про інше, щоб скоріше закінчилася війна. А ще дружина у мене Миколаївна, і теща теж, то подзвонив, привітав.

Кажуть, що світло вмикають почасово, інтернет зі зв'язком то ж то немає. Начебто свято сьогодні, а зовсім не відчувається, бо не той час і не ті можливості. От якби всі разом зібратися вдома за одним столом, рідні стіни, своя атмосфера. Зараз це все тільки мрії, такі прості, але такі важливі.

Фото
https://t.me/operativnoZSU


Hello community! Did you put goodies under your children's pillows today? I remember how every year I used to put sweets under the pillow or in her boot for my daughter, bought coloring books, pencils, all kinds of toys. The child was so happy and really believed that it was old grandfather Nicholas with a stick and a long white beard who comes at night and gives gifts. Children in general really believe in miracles, they are so direct, even sometimes. And we adults deceive them, but it is deception for the sake of good deeds.

This year, I transferred money to my daughter for the holiday of St. Nicholas, because my daughter is already an adult and does not believe in this fairy-tale character. But since my daughter is still a child for me, I wanted to please her, besides, she is not old enough to give goodies. And today's children dream of a completely different thing, so that the war will end sooner. And my wife is Mykolaivna, and my mother-in-law too, so I called and congratulated her.

They say that the lights are turned on from time to time, there is no Internet connection. It's like a holiday today, but it doesn't feel like it at all, because it's not the right time and not the right opportunities. What if we all gathered together at home at one table, our own walls, our own atmosphere. Now it's all just dreams, so simple, but so important.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency