My taboo

Тяжкий тиждень підходить до кінця. Сьогодні я з родиною відправлюсь в міні подорож до свекрухи :) В неділю свій день народження буде святкувати батько моєї дружини. Це основна причина нашої мандрівки. Буде шумно, весело та мало часу на вирішення різних справ за комп’ютером. Цей час я планую провести в режимі відпочинку, тому мій щоденник містить мінімум завдань на ці 2 дні. Хоча, є одне виключення. Це виключення – публікація на HIVE. Я, взяв за правило поденно писати мінімум 2 повідомлення. При цьому, одним обов’язковим обмеженням є якість до цих повідомлень.

A difficult week is coming to an end. Today my family and I will go on a mini trip to my mother-in-law :) On Sunday, my wife's father will celebrate his birthday. This is the main reason for our journey. It will be noisy, fun and there is little time to solve various problems on the computer. I plan to spend this time on vacation, so my diary contains a minimum of tasks for these 2 days. Although, there is one exception. This exception is HIVE publishing. I made it a rule to write at least 2 messages a day. However, one mandatory limitation is the quality of these messages.


pixabay.com

Можна довго сперечатись які повідомлення являються якісними, а які ні. Для когось і 1000 слів це як буденність (думаю, ви здогадались про кого я :)) А хтось може публікувати 20+ фотографій в кожному допису із свого багатомільйонної колекції власних авторських фото. Для мене ці 2 критерії не досяжні. Тому я придумав своє обмеження, за яке я не збираюсь переступати (власне табу, надіюсь невротизація від цього не буде наростати).

You can argue for a long time which messages are high quality and which are not. For someone, even 1000 words is like everyday life (I think you guessed about him :)) And someone can publish 20+ photos in each post from his multi-million collection of his own photos. For me, these 2 criteria are not achievable. So I came up with my own restriction, which I'm not going to transgress (actually a taboo, I hope the neuroticism from this will not increase).

Це обмеження виникло зовсім недавно і воно полягає в символічній цифрі в 100 слів. Думаю, це той мінімум, на який здатний кожний користувач, навіть той, хто тільки вчора створив свій аккаунт. Думаю, це гарне обмеження, яке можна рекомендувати дотримуватись всім користувачам HIVE. Мені, з моєю репутацію понад 73, навіть соромно публікувати якийсь контент, що містив би менше 100 слів те не ніс якоїсь основної думки, яка б могла бути корисною для когось. Допомагайте іншим, і життя віддячить вам (принаймні хочеться в це вірити).

This restriction has emerged only recently and is a symbolic figure of 100 words. I think this is the minimum that every user is capable of, even the one who just created their account yesterday. I think this is a good restriction that can be recommended to all HIVE users. I, with my reputation of over 73, am even ashamed to publish any content that would contain less than 100 words without carrying some basic idea that could be useful to someone. Help others, and life will thank you (at least I want to believe it).

image.png

10% від виплат даної статті я відправляю на своєрідний “депозитний” рахунок своєму синові @andruto. На мою думку заощадження на блокчейні HIVE буде набагато цікавішим за будь-який депозит, що я знаю.
I send 10% of the payments of this article to a kind of "deposit" account to my son @andruto. In my opinion, saving on the HIVE blockchain will be much more interesting than any deposit that I know of.

image.png

    Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
    Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора. 
    All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

image.png

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

image.png

AD

Ти вже вариш пиво? Щоб почати грати просто натисни на картинку. @cryptobrewmaster - перша криптогра на блокчейні, в яку можна грати без обов'язкових інвестицій!!!

Are you already brewing beer? To start playing just click on the picture. @cryptobrewmaster - the first blockchain cryptogame that can be played WITHOUT mandatory investment !!!

Bonus for start players @cryptobrewmaster

image.png
Posted in HIVEUAJoin Team Ukraine Social MediaVote Our Witness
image.pngJoin the community!image.pngTelegram Chat - TwitterInterview 4.png❤️🚀VOTE❤️🚀

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments