Київська область. Село Нещерів – Kyiv region. The village of Nescheriv

У Київській області, кілометрів за 40 від столиці, в Обухівському районі знаходиться старовинне село Нещерів. Засноване воно було в 1605 році і зараз там мешкає близько 700 чоловік.

In the Kyiv region, 40 kilometers from the capital, in the Obukhov district is the ancient village of Nescheriv. It was founded in 1605 and now houses about 700 people.

1.jpg

Розташовується воно в мальовничому місці, недалеко протікає річка Стугна, також поруч є безліч озер і ставків. Зовсім недалеко ліс, а в самому селі вишні, яблука, абрикоси і шовковиця.

It is located in a picturesque place, the river Stugna flows nearby, there are also many lakes and ponds nearby. Very close to the forest, and in the village of cherries, apples, apricots and mulberries.

2.jpg

Одна з версій свідчить, що назва села походить від імені Нестор, яке українці вимовляли як Нещір (на українському село називається Нещерів).

One version states that the name of the village comes from the name Nestor, which Ukrainians pronounced as Neshchir (in Ukrainian the village is called Neshcheriv).

3.jpg

Визначною пам'яткою села є Спасо-Преображенський скит Свято-Троїцького Іонинського монастиря. Скит заснований біля старої церкви Преображення Господнього, побудованої в 1794 році поміщиком Іваном Павловичем Гудим-Левковичем. Цей храм єдиний в Київській області, що зберігся з XVIII століття і являє собою унікальний перехідний зразок від українського бароко до класицизму.

Transfiguration Monastery of the Holy Trinity Ionian Monastery. The hermitage was founded near the old Church of the Transfiguration, built in 1794 by the landowner Ivan Pavlovich Hudym-Levkovich. This church is the only one in the Kyiv region that has survived from the XVIII century and is a unique transitional example from the Ukrainian Baroque to Classicism.

4.jpg

Біля храму є також склеп, який має за переказами безліч таємних кімнат і ходів. Сам я на жаль в самому храмі не був, потрібно виправити це найближчим часом.

There is also a crypt near the temple, which is said to have many secret rooms and passages. Unfortunately, I was not in the temple itself, it needs to be fixed soon.

6.jpg

У селі також знаходиться урочище Гощів - гідрологічний заказник місцевого значення. Тут збереглися природні болотні масиви і ділянки заплавного лісу з верби, клена, ясіня та дуба. Ще на початку 20-го століття тут проходило допоміжне русло Дніпра - ось звідки безліч водойм в цих красивих місцях. Під час паводків дніпровська вода спрямовувалася по старому руслу. Це припинилося після будівництва Київської ГЕС і відповідних дамб.

The village also has the tract of Goshchiv - a hydrological reserve of local importance. Here are preserved natural wetlands and areas of floodplain forest of willow, maple, ash and oak. At the beginning of the 20th century there was an auxiliary channel of the Dnieper - that's where many reservoirs in these beautiful places. During floods, the Dnieper water flowed along the old channel. This stopped after the construction of the Kyiv HPP and the corresponding dams.

Join the conversion now