RE: RE: Неожиданность медленно наплывающая
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Неожиданность медленно наплывающая

RE: Неожиданность медленно наплывающая

Так вони зараз скрізь водяться, де їх тільки немає.
А губи - так, просто як жаби якісь ...
Не знаю, як вони на холоді?
Але мабуть, проблема їм ходити по вулиці.


H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now