Hizan visit. View of Hizan from above.

Greetings everyone. In today's post, I would like to talk about my visit to the Hizan district of Bitlis. While there was a view of a town in Hizan, which I last visited two years ago, this view has now evolved into a small town. 15 years ago, it was like a village.

Herkese selamlar. Bugünkü gönderimde Bitlis'in Hizan ilçesine yaptığım ziyaretten bahsetmek istiyorum. En son iki yıl önce gittiğim Hizan'da bir kasaba görüntüsü varken, şimdilerde bu görüntü küçük bir ilçeye evrilmiş durumda. Bundan 15 yıl önce ise bir köy gibiydi.

We went to Hizan district with 3 friends due to a special situation. A friend of ours in Hizan took us to an area where we could see the center near it. From here, I had the feeling that the whole town was under our feet.

Özel bir durumdan kaynaklı 3 arkadaş Hizan ilçesini gitmiştik. Hizan'da bulunan bir arkadaşımız, merkezi yakınından görebileceğimiz bir bölgeye çıkardı bizi. Buradan tüm ilçe ayaklarımız altındaymış hissine kapıldım.

There is a cemetery and a military guard post in this area. Of course, the soldiers haven't been on guard here for two years. The two soldiers guarding the cemetery side are rumored to be going insane and are no longer allowed to stand guard in the area.

Bu bölgede mezarlık ve asker nöbet kulübesi bulunuyor. Tabii iki yıldır askerler burada nöbet tutmuyor. Mezarlık tarafında nöbet tutan iki asker söylentilere göre deliriyor ve bölgede artık nöbet tutmaları yasaklanıyor.

In the 1990s, serious security problems arose here. As can be seen in the picture, it is very easy to descend from the mountain to the district. Again, it is easy to go from the district to the countryside in a comfortable way.

1990lı yıllarda burada çok ciddi güvenlik sorunları ortaya çıktı. Resimde de görüldüğü gibi dağdan ilçeye çok kolay şekilde iniliyor. Yine rahat bir şekilde ilçeden kırsala doğru gidiş kolay.

It is not clearly visible in the picture. I wanted to view the beehives. This is one of the first places that comes to mind when honey is mentioned. Due to its rich flora and produced by natural methods, honey has a very delicious taste. Most of the honey in Turkey is grown here. These honeys are sent both domestically and abroad.

Resimde net şekilde gözükmüyor. Arı kovanlarını görüntülemek istedim. Bal denilince akla ilk gelen yerlerden biridir burası. Zengin florası nedeniyle ve doğal yöntemlerle üretilen balın çok lezzetli bir tadı var. Türkiye'deki balların büyük bölümü burada yetiştiriliyor. Bu ballar hem yurtiçine hem de yurt dışına gönderiliyor.

I would like to complete my post with the clock tower located in the center of Hizan. Clock towers are built in districts or city centers to represent the existence and power of authority.

Gönderimi Hizan merkezde bulunan saat kulesi ile tamamlamak istiyorum. Saat kuleleri ilçe veya şehir merkezlerinde otoritenin varlığını, gücünü temsil etmek amacıyla inşaa edilir.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments