Copenhagen - my favorite places / Kopenhaga - moje ulubione zakątki

1.JPG

During my trips to Copenhagen, I often cycled around the city by myself. There are places I have returned to many times. In this post, I'll show you some of them. First, a nice estate with a yacht port that looks beautiful in the evening. There are many places in Copenhagen where there are small artificial lakes, canals, swimming pools or some kind of bays next to the apartments.

Podczas moich wyjazdów do Kopenhagi nieraz jeździłam po niej sama na rowerze. Są miejsca do których wracałam wielokrotnie. W tym poście pokażę wam kilka z nich. Najpierw fajne osiedle z portem dla jachtów, które pięknie wygląda wieczorem. W Kopenhadze jest wiele takich przestrzeni, gdzie obok mieszkań są małe sztuczne jeziorka, kanały, baseny, albo takie jakby zatoki.

2aa.JPG

It is usually beautiful here, especially when, as at the time of taking photos, beautiful pink clouds formed in the sky, and the surrounding modern buildings were beautifully reflected in the water surface.

Przeważnie jest tu przepięknie, szczególnie gdy tak jak w momencie robienia zdjęć na niebie utworzyły się piękne różowe chmurki, a okoliczne, nowoczesne budynki pięknie się odbijały w tafli wody.

3a.JPG

When such a sunset comes, it becomes magical ...

Gdy dojdzie jeszcze taki zachód słońca robi się wyjątkowo magicznie...

4a.JPG

5a.JPG

6a.JPG

I really like Danish architecture. For the first time in this city I saw so many unusual buildings. This is where I like the curved glass.

Bardzo lubię duńska architekturę. W tym mieście po raz pierwszy widziałam tak dużo nietypowych budynków. W tym podobają mi się krzywe szyby.

7a.JPG

And as I wrote in the post about Copenhagen, it's cool that there are old tenement houses near these modern buildings. Thanks to this, you can go back in time and admire slightly older buildings.

I tak jak pisałam kiedyś we wpisie o Kopenhadze, fajne jest to, że niedaleko tych nowoczesnych budynków znajdują się stare kamieniczki. Dzięki temu można przenieść się w czasie i podziwiać nieco starsze budownictwo.

8a.JPG

I drove this alley many times on the way from Lyngby to Copenhagen. Traveling 10 kilometers by bike from the outskirts of Copenhagen to its center was a great opportunity to get to know the city. Thanks to the great bicycle infrastructure, I made this route quickly.

Jechałam tą uliczką wielokrotnie po drodze z Lyngby do Kopenhagi. Przemierzanie 10 kilometrów na rowerze z przedmieść Kopenhagi do jej centrum było świetną okazją na poznanie tego miasta. Dzięki świetnej infrastrukturze rowerowej szybko przemierzałam tę trasę.

9a.JPG

I saw such surroundings on the way.

Po drodze widziałam takie okolice.

10a.JPG

11a.JPG

12a.JPG

13a.JPG

4 Comments