(ENG-TUR) FOREST LIBRARY - ORMAN KÜTÜPHANESİ

This idea is great! A library in the forest.
It is peaceful to read a book accompanied by the clean air and the sound of birds in nature.
This is a part of the weaving park in Antalya. I say part because this park is huge.
I think the most beautiful part of this park, which has a different beauty in every corner, is this library it has.

Bu fikir bir harika! Ormanda bir kütüphane.
Doğada tertemiz hava ve kuşların sesi eşliğinde kitap okumak huzur verici.
Burası Antalya’da Dokuma park içerisinde bir kısım. Kısım diyorum çünkü bu park çok büyük.
Her köşesinde başka bir güzellik barındıran bu parkın en güzel tarafı ise bence sahip olduğu bu kütüphane.


I enter through the open door of this library, which has two entrances.
I can say that this library, which makes you feel in a fairy tale land as soon as you enter, is for children. I witness that the children are astonished as soon as they enter.
Of course, this place isn't just for kids. There are books in different categories in this area, which is open to all age groups.

İki girişi olan bu kütüphanenin açık olan kapısından giriyorum.
İçeriye girer girmez masal diyarında hissettiren bu kütüphane tam çocuklara göre diyebilirim. Çocukların girer girmez şaşkınlık yaşadığına şahit oluyorum.
Tabi burası sadece çocuklar için değil. Her yaş grubuna açık bu alanda farklı kategorilerde kitaplar mevcut.

There are areas with large tables and electricity. A good choice for those who want to come and work with their computer.
These large and small houses are in a locked state. When I asked the attendant, he said it was just to attract the attention of the children. There is nothing in them.

Büyük masalardan oluşan alanlar ve elektrik imkânı var. Bilgisayarı ile gelip çalışmak isteyenler için güzel tercih.
İrili ufaklı yapılmış bu evler kilitli vaziyette. Görevliye sorduğumda sadece çocukların dikkatini çekmek için yapıldığını söylüyor. İçlerinde hiçbir şey yok.

This library has certain rules just like in hall libraries.
It is forbidden to make too much noise inside. We need to make sure that our electronic devices such as phones are also on silent.

Bu kütüphanede tıpkı salon kütüphanelerinde olduğu gibi belli kurallara sahip.
İçerisinde fazla ses çıkarmak yasak. Telefon gibi elektronik cihazlarımızın da sessizde olduğundan emin olmalıyız.

This building with stairs is remarkable. We can go upstairs and work by laying the carpet, or we can have a bird's-eye view with a camping chair.

Merdivenli bu yapı dikkat çekici. Çıkıp bir örtü sererek çalışabiliriz ya da kamp sandalyesi ile kuşbakışı bir keyif.

There is a fountain made with care in one corner. If we want to wash our hands or drink water, we don't have to go away.

Bir köşesinde özenerek yapılmış bir çeşme mevcut. Elimizi yıkamak istersek ya da su içmek istersek uzaklaşmamız gerekmiyor.

I see a big house in the last part of the library. This house is locked like the others, but it's full of stuff. I learn that it was made to represent the Akseki district of Antalya. I can't take a few photos from the inside, but when I examine the interior from the windows, I like the decor of this house, which they resemble to the old Akseki houses.

Kütüphanenin son kısmında koca bir ev görüyorum. Bu ev de diğerleri gibi kilitli ama içi eşyalarla dolu. Antalya’nın Akseki ilçesini temsilen yapıldığını öğreniyorum. İçeriden birkaç fotoğraf alamıyorum ama pencerelerinden içeriyi incelediğimde eski Akseki evlerine benzettikleri bu evin dekoru hoşuma gidiyor.

After spending a pleasant 2 hours here, when I felt that the weather was getting colder, I realized that I needed to return home. Of course, everything is beautiful, but unless the weather is nice, it is a bit difficult to come here. I can say that I took advantage of the beautiful weather today.

Burada 2 saatlik hoş bir vakit geçirdikten sonra havanın soğuduğunu hissedince eve dönmenin gerektiğini anladım. Tabi her şey güzel ama hava güzel olmadığı sürece buraya gelmek biraz zor. Bugün için güzel havayı değerlendirdim diyebilirim.

Thank you for reading.
See you in my next post.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.
Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
7 Comments
Ecency