Snowy night

Hello friends. Today I will show you some winter night photos. Last night it snowed and I decided to go out early in the morning before sunrise to go around and take pictures. Then it is most beautiful while everyone is still asleep. snow.
An amazing feeling to be alone with myself
.

Здравейте приятели.Днес ще ви покажа няколко зимни нощни снимки.Снощи заваля сняг и реших да изляза рано сутринта преди изгрев за да пообиколя и да поснимам.Тогава е най красиво докато всички все още спят.Докато е тихо,докато сме само аз ноща и снега.
Невероятно усещане да останеше насаме със себе си
.

img_0.5168651655743178.jpg


img_0.06235597264958758.jpg


The photos are from Dimitrovgrad Bulgaria. Who doesn't like to walk in the evening while it's snowing, while everything is clean and somehow childishly magical. Such a walk can charge you with positivism and mood for days to come. be in silence and listen.

Снимките са от Димитровград България.Кои не обича да се разходи вечер докато вали снега, докато всичко е чисто и някак по детски вълшебно.Една такова разходка може да ви зареди с позитивизам и настроение за дни напред.Следващият път когато снегът завали излезте, потопете се в тишината и слушайте.

img_0.5841534302742075.jpg

img_0.2515971786748494.jpg

img_0.3663125586250008.jpg

img_0.5940620997154804.jpg

img_0.29026985553243806.jpg

img_0.591155822135425.jpg

img_0.44606514904104516.jpg

img_0.7110740814511459.jpg

img_0.25985623652893325.jpg

img_0.8047021087540968.jpg

img_0.165885337428649.jpg

img_0.040779078810552837.jpg

img_0.48076162940683265.jpg


It was snowing hard, it was very cold, but it was worth it. I was all wet and frozen. I took another picture and I left all night.

Валеше силен сняг, беше много студено,но си заслужаваше.Целият бях мокър и замръзнал.Казвах си още една снимка и тръгвам и така цяла нощ.

img_0.9659467218755382.jpg

img_0.5275614837989843.jpg

img_0.5108837044710423.jpg

img_0.17331650141591265.jpg

img_0.3929659831089815.jpg

img_0.3985462745922027.jpg

img_0.8955829930577338.jpg

img_0.5297621655027286.jpg

img_0.8443826804115677.jpg


I decided to launch the drone to see what would happen. A big mistake, the strong wind and heavy snowfall almost knocked down the drone. The low temperatures depleted the batteries in minutes. I would not try this in cold weather anymore. And here are the results of the drone.

Реших да пусна дрона за да видя какво ще се получи.Голяма грешка силният вятър и обилният снеговалеж почти събориха дрона.Ниските температури изхабиха батериите за минути.Повече не бих опитал това във студено време.А ето и резултатите от дрона.

img_0.8461079123267462.jpg

img_0.48634734933915413.jpg

img_0.7148709174915682.jpg


I hope you liked the photos. Thank you for your time. All the best, stay healthy until next time.

Надявам се да са ви харесали снимките.Благодаря за отделеното време.Всичко добро бъдете здрави и до следващия път.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
19 Comments