On her birthday, he gave her ... himself. Eve memoirs #32

IMG_20210105_215523_810.jpg

It happened unexpectedly... One day Eva realized that she became more interested in him than just a friend. Walks in the autumn evenings in the park, lit by lanterns, long emotional conversations ... Youth, loneliness did their job. She felt she wanted him! Passionate, unrestrained!
Andrew felt it too, and began to avoid her. He was afraid of losing his friendship, he didn't want to promise anything, he wasn't ready for a serious relationship ...
Eva is used to getting what she wants, at any cost. She was young and ambitious. She did not want to think what would happen next. She wanted to live today.
As now remembers this conversation: after a business meeting they went to cafe and spoke frankly. Andrew said he didn't love her ... but really appreciated their friendship! He can agree to an intimate relationship on condition that he remains free. Eva played the role of a vamp woman, free and independent, who lives one day, does not think what will happen tomorrow ... Today she wants him, and tomorrow? She doesn't know what she will feel tomorrow! Although in reality Eve was different. She was attached to a man, she was monogamous. And longed for a wonderful romantic deep relationship for life. May be all women like that?

Це сталось непомітно... Одного дня Єва зрозуміла, що він почав цікавити її більше ніж просто друг. Прогулянки осінніми вечорами в парку, освітленому ліхтарями, довгі душевні розмови... Молодість, самотність зробили свою справу. Вона відчула, що хоче його! Пристрасно, нестримно!
Андрій теж відчув це, і почав уникати її. Боявся втратити дружбу, не хотів нічого обіцяти, не був готовий до серйозних стосунків...
Єва звикла отримувати те що хоче, любою ціною. Була молода, амбітна. Не хотіла думати, що буде потім. Хотіла жити сьогоднішнім днем.
Як зараз памятає цю розмову: після бізнес - зустрічі вони пішли в кафе і відверто поговорили. Андрій сказав що не кохає її... але дуже цінує їх дружбу! Він може погодитись на інтимні стосунки при умові, що залишиться свобідним.
Єва зіграла роль вамп жінки, вільної і незалежної, яка живе одним днем, не думає що буде завтра... Сьогодні вона хоче його, а завтра? Вона не знає що відчує завтра! Хоча насправді Єва була іншою. Вона привязувалась до людини, була однолюбом. І прагнула прекрасних романтичних глибоких стосунків на все життя. Чи може всі жінки такі?

IMG_20210105_215339_377.jpg

Later there was a break for a few months. Andrew's first girlfriend from Germany came on vacation, and he needed to understand himself ... And in Eva's life there was finally a crisis that put an end to the relationship with the former.
They didn't talk about it anymore. They remained to be friends, held business meetings. Everything seemed to calm down, dulled in her soul. But Eve knew - he will belong to her someday...
And then came Eve's birthday. She organized a wonderful party. It was a day when God miraculously fulfilled her desire. When everyone was gone, Andrew stayed. He asked, "When were you born? At night? Do we have to celebrate ?!
And then he went with two glasses of champagne into her room and gave her himself ... (be continued)

Пізніше була пауза на кілька місяців. Приїхала перша кохана дівчина Андрія з Німеччини на канікули, і йому потрібно було зрозуміти себе... А в житті Єви відбувся нарешті криз, який поставив крапку на стосунках з колишнім. Вони більше не говорили про це. Дружили як і раніше, проводили ділові зустрічі. Все наче стихло, притупилось в її душі. Але Єва знала, він колись буде її...
І ось настав День народження Єви. Вона організувала чудову вечірку. Це був день, коли Бог дивним способом здійснив її бажання. Коли вже всі пішли, Андрій залишився. Він запитав: "Коли ти народилась? Вночі? То ми ж мусимо відсвяткувати?!
А потім зайшов з двома бокалами шампанського в її кімнату і подарував їй себе... ( далі буде )

IMG_20210105_215334_490.jpg

Free images taken from PicsArt.

You can read the previous part
Eve memoirs

Ви можете прочитати тут попередню частину Eve memoirs

And also you can read the story from the beginning in three collections of seven parts:

Thank you for your time.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now