Вічне питання - а чи правильно я вчинив | The eternal question is whether I did the right thing


картинку взято тут

Мені здається, що в житті дуже важливо швидко і виважено приймати рішення. Зважив, оцінив, і сказав тверде ТАК або не менше тверде НІ.

У мене чомусь так не виходить ... Я дуже довго не можу зважитися або відмовитися, там де це потрібно зробити блискавично. Як та мавпа з анекдоту, не можу вирішити - розумний я або гарний))

It seems to me that in life it is very important to make quick and informed decisions. Weighed, evaluated, and said a firm YES or no less a firm NO.

For some reason it doesn't work out for me ... I can't decide or refuse for a very long time, where it needs to be done in a flash. Like that monkey from the anecdote, I can not decide - I'm smart or good))

У моєму бізнесі це загрожує збитками або недоотриманним прибутком. Так про що я говорю - це загрожує в будь-якому бізнесі. Та й взагалі, все наше життя схоже на трейдинг, або трейдинг схожий на життя ... Все ті ж графіки, то різкі злети, то стрімкі падіння. Стоп, щось мене потягнуло в філософію, а я в ній нічого не розумію))

In my business, this is fraught with losses or lost profits. Yes, what I’m talking about is fraught with any business. Anyway, our whole life is like trading, or trading is like life ... All the same charts, then sharp ups, then rapid drops. Stop, something pulled me into philosophy, but I don’t understand anything in it))

Вчора я прийняв рішення, яке мусолив більше двох місяців - я продав свій основний аккаунт в steemmonsters і створив 80 нових для бот-мережі. З учорашнього дня боти грають самі і я отримую пасивний дохід, порівняно з яким депозит в банку і поруч не лежав.

І ось ніби і ризики не великі і все сто разiв прораховано-перераховано, але хтось чи щось всередині мене говорить про зворотне. Я до речі близнюк за гороскопом, може це мій братик мені нашіптує))

Yesterday I made a decision that procrastinated for more than two months - I sold my main account in steemmonsters and created 80 new ones for the botnet. Since yesterday, bots have been playing on their own and I get passive income, compared to which the deposit in the bank was not close by.

And it seems that the risks are not big and everything has been counted and recalculated a hundred times, but someone or something inside me says the opposite. By the way, I’m a twin by horoscope, maybe this is my brother whispering to me))

Гаразд, я більш ніж упевнений, що будь хто на моєму місці сумнівався б. Один аккаунт в зборі з потрібними картами і СГ коштує приблизно 20 доларів. Якщо карти в разі чого можна продати, то вартість реєстрації самого аккаунта вже ніхто не поверне. А це не мала сума - 80х10 = 800 доларів.

C'mon, I'm more than sure that anyone in my place would doubt it. One account complete with the necessary cards and SG costs about $ 20. If cards can be sold if something happens, then no one will return the cost of registering the account itself. And this is not a small amount - 80x10 = 800 dollars.

А тепер кілька слів від мого брата оптиміста))

В середньому один акаунт окупається за два-три сезони, буває що і за один день. І якщо не трапиться який-небудь форс-мажор, то через місяць-півтора я поверну вкладене і буду отримувати чистий профіт. Так що чекаємо сподіваємося і віримо))

And now a few words from my optimistic brother))

On average, one account pays off in two or three seasons, it happens that in one day. And if some force majeure does not happen, then after a month and a half I will return the investment and will receive a net profit. So we wait and hope and believe))

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
7 Comments