Новорічні дива

FB_IMG_1610207734883.jpg

Кажуть, чудеса трапляються під Новий рік... І цей дивовижний початок року тому свідок! ;)

IMG_20210108_222845.jpg

В далекому селі на Полтавщині, з цікавою назвою Крячківка, живе одна творча музична родина. Коли потрапляєш туди, здається поринаєш у інше століття: мобільний зв'язок відсутній, хатка простенька старенька, немає огорож. Здається, освітлення теж відсутнє, лише свічки. Але ж ні: всередині чудово поєднується старовинний стиль та сучасний дизайн, на стіні висять кобзи та торбани, які майструє власноруч господар дому, стіни побілені й прикрашені гірляндами 20-го сторіччя...І ще: дитяча кімната, яка є справжнім плацдармом для юних непосид, зроблена в сучасному дизайнерському стилі.
Важко собі уявити, що господарем дому є американець, який має українське коріння. Мені важко було повірити, що маючи можливості для комфортного й забезпечено життя в Америці, він вибрав Україну, а тим паче глухе село Крячківку для життя й творчості. І вислів Христа: "Не хлібом єдиним..." у цьому випадку підтверджує себе. А може хліб для кожного має інакше значення.

It is said that miracles happen on New Year's Eve ... And this amazing beginning of the year is a witness! ;)
In a remote village in Poltava region, with an interesting name Kryachkivka, lives a creative musical family. When you get there, you seem to plunge into another century: there is no mobile connection, the house is simple old, there are no fences. There seems to be no lighting either, only candles. But no: the interior perfectly combines ancient style and modern design, on the wall hang kobzas and bags made by the owner of the house, the walls are whitewashed and decorated with garlands of the 20th century ... And yet: a children's room, which is a real springboard for young people restlessness, made in a modern design style.
It is hard to imagine that the owner of the house is an American with Ukrainian roots. It was hard for me to believe that having opportunities for a comfortable and secure life in America, he chose Ukraine, and even more so the deaf village of Kryachkivka for life and creativity. And the statement of Christ: "Not the only bread ..." in this case confirms itself. Or maybe bread has a different meaning for everyone.

IMG_20210101_192501.jpg

Родина Фединських живе скромно й просто, виховує чотирьох дітей, постійно приймає гостей та мандрує світом, несучи любов до української пісні, духу та традиції.

FB_IMG_1610207718339.jpg

Можливість бути зосередженим на своєму внутрішньому Богові й привела Юрка на Україну, в Крячківці ж ідеальні умови для створення свого власного мікрокосму.
Як казав великий Кобзар: "Борітеся- поборете, вам Бог помагає!" Борітеся за те, що вам цінно, за власну мову, культуру, націю, борітеся не з ворогом, а з власною лінню, зневірою та небажанням щось міняти. Все легко, якщо віриш і докладаєш хоча б дрібку зусиль.

The Fedynsky family lives modestly and simply, raises four children, constantly receives guests and travels the world, bringing love to Ukrainian song, spirit and tradition.
The opportunity to focus on his inner God brought Yurka to Ukraine, and in Kryachkivka the ideal conditions for creating his own microcosm.
As the great Kobzar said: "Fight, fight, God help you!" Fight for what is valuable to you, for your own language, culture, nation, fight not with the enemy, but with your own laziness, despair and unwillingness to change something. Everything is easy if you believe and make at least a little effort.

Віками Кобзарі несли Правду у світ, мовили те, що дехто боявся й подумати, часом жертвуючи своїм життям та здоров'ям. А отже, їхня праця недаремна, коли й надалі вогняне полум'я духу українського палає в серцях людей та надихає до вільного свідомого творення власної реальності!

For centuries, Kobzars have brought the Truth into the world, saying that some were afraid to think, sometimes sacrificing their lives and health. And so, their work is not in vain, when the fiery flame of the Ukrainian spirit continues to burn in people's hearts and inspires the free conscious creation of their own reality!

FB_IMG_1610207659070.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments