RE: RE: Not to be worse than others ... Eve memoirs #10
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Not to be worse than others ... Eve memoirs #10

RE: Not to be worse than others ... Eve memoirs #10

А ще є особливий етап, він називається співтворчість. Якщо пара залишається разом після етапу боротьби за владу, тоді цей період ще більш прекрасний, ніж хімія. Дякую вам за вашу думку !

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now