Думкі останніх днів. Короновірус. Thoughts of the last days. Coronavirus.

Що буде далі? І що було?
Ми рік носимо хірургічні маски. Ми рік вже губимо нашу економіку. Для чого?
Маленькими кроками наш світ стає подібним до фантастичного фільму про епідемії.
Словакія змінилася за цей час. Я дуже сподіваюся, що це на деякий час. Що у 2021 році ми зможемо жити як і раніше. Жити добре.
IMG_20201118_10063701.jpeg

Декілька моментів з останнього часу.

Ми живемо у невеликому містечку під Братиславою. Наш сусід вже 60 років займається вирощуванням квітів на Хеллоуїн. У Словакії це свято називають Душечки. В цей день йдуть з квітами на кладовище. Для того щоб вшанувати своїх родичів та друзів.
В цьому році він викинув 450 прекрасний букетів з орхідей. Влада заборонила продаж квітів на це свято.
Ці квіти роблять Короновірус?
IMG_20201118_11261701.jpeg

У нашому містечку є бар-піцерія. Він зачинений. 4 людини сидять без роботи. Можливо сидять без грошей. А ми не можемо купити піцу. Я дуже сподіваюся, що вони просто взяли відпустку.

Я сьогодні був у місті та бачив спеціальні міста для тестування на Короновірус. Люди стоять і проходять тести.
IMG_20201118_11233501.jpeg
Словакія вже провела два кола тестування. Ми теж приходили. Перед тестуванням, на роботі, усі наші знайомі казали: "Ми усі підемо на карантин. Буде 10-20% з вірусом."
Склалося все по іншому. У нас на роботі 45000 співробітників. Мають вірус тільки 4.
ЧОТИРИ З 4500!!!!
У нашому містечку теж майже нема заражених.

ЦЕ ЕПІДЕМІЯ? НІ!!!!

Це схоже на обман.

Так, вірус існує. Так, він може когось вбив. Але туберкульоз теж існує і вбиває.

Чому ми не вдягли тоді маски ще 50 років тому?
Скільки економіка маленьких підприємств може триматися. Місяць? Рік?

Добре ще Евросоюз підтримку все ж таки надає. А що у меньше успішних країнах.

Хочеться нормального життя. Віддайте нам наш комфорт.
Нас не цікавить Короновірус.

What happens next? And what happened?
We wear surgical masks for a year. We have been losing our economy for a year now. For what?
In small steps, our world becomes like a fantasy film about epidemics.
Slovakia has changed during this time. I really hope so for a while. That in 2021 we will be able to live as before. Live well.

A few recent moments.

We live in a small town near Bratislava. Our neighbor has been growing flowers for Halloween for 60 years. In Slovakia, this holiday is called Dushechki (Souls). On this day they go with flowers to the cemetery. To honor their relatives and friends.
This year he threw out 450 beautiful bouquets of orchids. Authorities banned the sale of flowers on this holiday.
Do these flowers make a coronavirus?

In our town there is a pizzeria bar. It is closed. 4 people are out of work. Maybe sit without money. And we can't buy pizza. I really hope they just took a vacation.

I was in town today and saw special cities for Coronavirus testing. People stand and take tests.

Slovakia has already conducted two rounds of testing. We also came. Before testing, at work, all our acquaintances said: "We will all go to quarantine. There will be 10-20% with the virus."
Everything turned out differently. We have 45,000 employees. Only 4 have the virus.
FOUR OF 4500 !!!!
There are almost no infected people in our town either.

IS IT AN EPIDEMIC? NO!!!!

It's like a hoax.

Yes, the virus exists. Yes, he may have killed someone. But tuberculosis also exists and kills.

Why didn't we wear masks 50 years ago?
How long can the economy of small businesses can be alive. Month? Year?

Well, the European Union still provides support. And that in less successful countries.

I want a normal life. Give us our comfort.
We are not interested in Coronavirus.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments