Du är född in i slaveri


En kort extrasändning från Dan Eriksson med anledning av tyranniets utbredning i världen.

https://www.svegot.se


▶️ 3Speak

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now