RE: RE: İyi Bayramlar Herkese 🌼
You are viewing a single comment's thread from:

RE: İyi Bayramlar Herkese 🌼

RE: İyi Bayramlar Herkese 🌼

@Damla bilgiler için teşekkür ederim. Bahsettiğin gibi konuşmaya çalıştım ancak kabuk etmedi. Üstelik alkmaar ve kardeşimin hesabını da kara listeye eklemiş. Yeniden başla diyor. 😔

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now