RE: Chocolate made of cocoa beans from Ghana [PL/ENG]

Przeinaczasz to co piszę. Niezły z Ciebie polejwoda. Życzę smacznych jaj i żeby za bardzo nie spóchły jak je będziesz malował na święconkę.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now
Ecency