[ENG-TR] My Children in Pot. —||— Saksıdaki Çocuklarım.

Hello everyone, friends. Today, I'm going to do a different kind of promotion again. This is my first time writing in this community. Actually, I've been thinking about posting this for a long time. But in order not to make a wrong post, I thought it would be better for me to follow the posts shared by the members of the community for a while. In this post, I will describe the plants in my pots on my front balcony, which is a small garden for me.

Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün, gene farklı türde bir tanıtım yapacağım. İlk defa bu toplulukta yazıyorum. Aslında uzun zamandır, bu paylaşımı yapmayı düşünüyordum. Fakat yanlış bir paylaşım yapmamak için, topluluğun üyelerince paylaşılanları bir süre takip etmemin daha doğru olacağını düşündüm. Bu paylaşımımda, ön balkonumdaki, benim için küçük bir bahçe olan, saksılarımdaki bitkileri anlatacağım.

On my balcony, there are 3 thin and tall flower pots and 1 small, round flower pot. I have 3 5 liter plastic water bottles with the tops cut off and filled with soil. There are red ornamental peppers in 2 thin and long pots and one of the pots made of water bottles. I had personally removed the seeds from the peppers and planted them in the pot myself. They existed out of nothing for me. Just like a baby. I followed all the steps. They have not yet produced fruit, but their size has grown quite a bit.

Balkonumda, 3 tane ince ve uzun saksı, 1 tane küçük, yuvarlak saksı var. 3 tane de 5 litrelik, plastik, su şişesinin üst kısımları kesilerek, içi toprakla doldurulmuş saksım var. İnce ve uzun olan 2 saksı ve su şişesinden yapılan saksılardan bir tanesinde, kırmızı süs biberleri var. Bunları, bizzat, tohumlarını biberden ayıklayıp saksıya kendim ekmiştim. Benim için yoktan varoldular. Tıpkı bir bebek gibi. Bütün aşamalarını izledim. Henüz meyve vermediler fakat boyutları epey büyüdü.

There is a cucumber in a tall thin pot. I bought these cucumbers from the bazaar as seedling. They dried up for a while, but now they seem to be undecided between packing up or drying up. I still have hope for cucumbers and I continue to take care of them. There is Aloe Vera in a small, round pot. A friend of mine gave this as a small piece in a glass. Now, it has grown quite a bit compared to its original form. It can't grow anymore because its pot is small. In the next step, I'll grow its pot.

Bir tane uzun ince saksıda, salatalık var. Bu salatalıkları, fide olarak pazardan almıştım. Bir ara kurudular fakat şimdi toparlanmakla kuruyup gitmek arasında kararsız gibiler. Benim hala salatalıklarla ilgili umudum var ve bakımlarını yapmaya devam ediyorum. Küçük, yuvarlak saksıda, Aloe Vera var. Bunu da bir arkadaşım, bardakta, küçük bir parça halinde vermişti. Şimdi, ilk haline göre epey büyüdü. Artık saksısı küçük olduğu için büyüyemiyor. Bir sonraki adımda, saksısını büyüteceğim.

I did some maintenance on my plants today. I removed some of my peppers along with the root. Because they were too tight and they couldn't grow anymore. I left 3 each in tall thin pots and 1 in a water bottle. I planted it in 2 water bottles, 1 of which was empty. I distributed the rest to my friends. This is a very valuable seedling, I hope my friends will take care of them.

Bugün bitkilerime biraz bakım yaptım. Biberlerimin bir kısmını, köküyle birlikte söktüm. Çünkü çok sıklardı ve artık büyüyemiyorlardı. Uzun ince saksılarda 3 er tane, su şişesinde 1 tane bıraktım. 1 er tane de boş olan 2 su şişesine diktim. Geriye kalanları arkadaşlarıma dağıttım. Bu çok değerli bir fide, umarım arkadaşlarım onlarla ilgilenirler.

Then I scraped the soil of all my plants a little bit with a fruit knife without damaging their roots. Because the soil dries and hardens and cannot get air. While doing this, I also added a small rounded depth to the bottoms of the plants. Thus, the water will flow directly to that depth and it will be easier to reach the root of the plant. Then I watered my plants like I do every day. If my peppers bear fruit as soon as they dry, if my cucumbers recover and grow longer, I will share this good news with you again. I hope my children do not dry out and bear fruit.

Daha sonra bitkilerimin tamamının toprağını, meyve bıçağı ile, köklerine zarar vermeden birazcık eşeledim. Çünkü toprak kuruyup sertleşiyor ve hava alamıyor. Bu işlemi yaparken, bir yandan da bitkilerin diplerine, yuvarlak, küçük bir derinlik kazandırdım. Böylece, su direkt o derinliğe akıp, bitkinin köküne ulaşımı kolaylaşacak. Sonra da her gün yaptığım gibi bitkilerimi suladım. Eğer, biberlerim kurumaz meyve verirlerse, salatalıklarım kendilerine gelip, uzayıp giderlerse tekrar bu güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Umarım çocuklarım kurumaz ve meyve verirler.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments