Around The World: Challenge - #27/3


atw1.gif(Google translate from Czech)

Napadlo mně, jak by asi vypadalo na fotografiích jedno místo focené různými lidmi. Může se to klidně stát. Ještě zajímavější by bylo, pokud by se takové fotografie „potkaly“ v naší soutěži :-).
It occurred to me how one place photographed by different people would probably look in photographs. It can easily happen. It would be even more interesting if such photos "meet" in our competition :-).


Vítám vás u vyhlášení dvacátého sedmého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the twenty-seventh round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Prozatím se tak nestalo. Co však zatím nebylo, to se může stát. Zvlášť pokud se někdo z uživatelů Hive nechá inspirovat vašimi soutěžními fotografiemi k návštěvě vámi foceného místa.
A už vůbec není vyloučeno, že se dva lidé sejdou, nezávisle na sobě, na jednom místě, udělají fotografii a přihlásí ji do stejné (té naši) soutěže :-).

Buďte inspirací pro ostatní. Staňte se průvodci na jednotlivých zastávkách našeho nedělního výletu!
Stačí pořídit fotografii zajímavého místa z vašeho okolí nebo výletu (dovolené), přihlásit fotografii do soutěže a pomoci mi tak „uspořádat“ další nedělní výlet s ATW.
A ještě maličkost. Nezapomeňte si přečíst pravidla.
So far, that hasn't happened. However, what hasn't happened yet can happen. Especially if one of the Hive users gets inspired by your contest photos to visit the place you photographed.
And it is not at all excluded that two people meet, independently, in one place, take a photo and submit it to the same (our) competition :-).

Be an inspiration to others. Become a guide at the individual stops of our Sunday trip!
Just take a photo of an interesting place in your neighborhood or a trip (on vacation), enter the photo in the contest and help me "organize" the next Sunday trip with ATW.
And one more little thing. Don't forget to read the rules.

atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi created by @xlisto

linka.png
logo for the Czech and Slovak community on Hive created
by @pavelsku
atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 18.11.2022 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 2022/11/18 at 20:00 CET
H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
30 Comments
Ecency