Around The World: Challenge - #1/3 EVALUATION (vyhodnocení)


atw1.gif(Google translate from Czech)

Pomalu si zvykám na to, že během jednoho soutěžního kola neuvidím fotografie ze všech světadílů.
Nevadí. I tak se mám na co dívat.
I'm slowly getting used to not seeing photos from all continents during one round of the competition.
Does not matter. I still have something to look at.


Vítejte u vyhodnocení prvního kola, třetího ročníku, fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the evaluation of the first round, the third year, of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Je před námi celý ročník soutěže. Do května roku 2023 se do všech světadílů určitě s pomocí vašich fotografií podívám :-).

Do prvního kola nového ročníku se přihlásili regulérně čtyři soutěžící se svými fotografiemi. Dvě fotografie jsou ze staré dobré Evropy a dvě fotografie jsou od „protinožců“ z Austrálie :-).

Porota na českém diskordu měla jasného favorita. Ani se nedivím. Podle popisu od autora fotografie se jedná o „Magnetický ostrov“. Není proto divu, že magnetickou silou přitáhl pozornost :-)

Konec řečí, zde jsou výsledky:
The whole year of the competition is ahead of us. Until May 2023, I will definitely look to all continents with the help of your photos :-).

Four competitors with their photos regularly entered the first round of the new year. Two photos are from good old Europe and two photos are from "opponents" from Australia :-).

The jury at the Czech discord had a clear favorite. No wonder. According to the description from the author of the photo, this is "Magnetic Island". No wonder he attracted attention with magnetic force :-)

End of speech, here are the results:


atw2.png
První cena (first prize) ... Benátky / Venice – Italy (1.5 HBD)
gamichelle1.jpeg

author ... @gamichelle


Druhá cena (second prize) ... Steels Beach – Scamander, Tasmania – Australia (1 HBD)
new.things1.jpeg

author ... @new.things


Třetí cena (third prize) ... Národní muzeum / National Museum – Praha (0.6 HBD)
phortun1.jpeg

author ... @phortun


Speciální cena (special prize) ... Hawkins point – magnetic Island, Townsville - Queensland, Australia (1.7 HBD)
vcclothing1.jpeg

author ... @vcclothing
atw2.png
Snímek z 2022-05-22 17-07-14.png


Speciální poděkování porotě ve složení:
Special thanks to the jury consisting of:
@bodie7, @phortun, @zirky, @xlisto, @jjprac, @godfish, @kreur, @hairyfairy, @petrvl


Blahopřeji vítězům a děkuji všem za účast na soutěži.
Congratulations to the winners and thank you all for participating in the competition.
atw.png

Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?
V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-).
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-).


atw.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.

Uveřejněno na LIKETU, komunitě pro vaše fotografie.
Note:
These photos are the property of the rated authors.

Published on LIKETU, the community for your photos.
H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
10 Comments