HiveStats Monthly Progress - March 2023 [ENG-TUR]


I took the photo from hive.io community and rearranged it.

One more month has passed by. It is time to write a HiveStats Monthly Account Progress post. This is the second Account Progress post of 2023. Account Progress post has been one of the posts I like to share very much on HIVE. I have already started to write it once in every 14 days as well.

Bir ay daha geçip gitti. HiveStats aylık gelişim yazısı yazma zamanı geldi. Bu yazı 2023 yılının ikinci Hesap Gelişim yazısıdır. Hesap Gelişim yazısı, HIVE'de paylaşmayı en çok sevdiğim yazılardan biri oldu. Bunu artık 14 günde bir yazmaya da başladım.

If you also want to analyze your 7 or 30 days stats on HIVE Blockchain, just write your account name on https://hivestats.io/, all is collected in one page.

Siz de HIVE Blokzincirinde 7 ve 30 günlük verilerinizi analiz etmek istiyorsanız, hesap adınızı buraya https://hivestats.io/ yazmanız yeterli, herşey tek bir sayfada toplanmıştır.

I thoroughly improved and standardized my activity and rewards level on HIVE in the first two months of 2023. I improved it even more in March. I shared six posts in March. I have gone over my monthly four posts threshold for four months. I think to keep this number in a month or two because my social activities will increase as the weather gets warmer. Therefore, the time I will devote to HIVE will be even reduced. I have draft posts that I have prepared beforehand, and I edit and share them one by one. Thus, I want to break my record in September. However, as always, the more free time I have, the more I try to be active on HIVE by voting and commenting on posts thanks to the @ecency app.

2023 yılının ilk iki ayında HIVE’daki aktifliğimi ve getiri düzeyimi iyice toparladım ve istikrarlı bir hale getirdim diyebilirim. Mart ayında ise bunu daha da arttırdım. Mart ayında altı yazı paylaştım. Dört aydır, aylık 4 yazı bandımın üzerindeyim. Bir iki aylık süre içersinde bu sayıyı korumayı düşünüyorum çünkü havalar ısınacağından sosyal aktivitelerim de artacak. Bu nedenle, HIVE’a ayıracağım zaman daha da azalacak. Taslak halinde önceden hazırladığım yazılarım var, bunları bir bir düzenleyip paylaşıyorum. Böylece HIVE’daki istikrarımı devam ettirmek istiyorum. Yine de her zamanki gibi, ne kadar çok boş zamanım olursa, @ecency uygulaması sayesinde oy vererek ve paylaşımlara yorum yazarak HIVE'de o kadar çok aktif olmaya çalışıyorum.


Taken from https://hivestats.io/

Here is the some data that was collected from HiveStats for March:

I received 12.01 HIVE from Curation Rewards, 69.33 HIVE and 27.97 HBD from Author Rewards, and 9.52 HBD interest payout from Saving account in March. Comparing to February, there is about 25% increase in author rewards. Curation rewards increased 4%; however, APR rate decreased from 8.70% to 4.17%. I had tried something new since the beginning of March. I used my voting power up to 60% with the thought whether my monthly curation rewards would increase even more, but there was no big increase. Then I have started to let my voting power back to around 85%. HBD interest payout increased 5% thanks to the raised HBD interest rate to %20. Finally, I reached my goal of accumulating 500 HBD in January. Although the share of HBD rewards has been decreased in the rewards pool, I plan to continue to accumulate some more HBD without setting any goal for myself. Therefore, I can participate in HIVE Power Up Day, organized by @hivebuzz, anytime I want. It sounds very reasonable to me for now to receive 20% annual interest payout for an instrument whose value is almost equal to 1 USD. I will definitely convert some of them to HIVE to power up if its price ever goes over $1 again. I also plan to Power UP by converting a considerable amount of HBD to HIVE if the price of HIVE drops below $0.30. What is written here about HIVE and HBD is not financial advice.

Mart ayı için HiveStats'dan alınan bazı veriler şöyledir:

Mart ayında 12.01 HIVE Kürasyon gelirlerinden, 69.33 HIVE ve 27.97 HBD Yazar gelirlerinden, ve 9.52 HBD Faiz gelirini Tasarruf hesabından elde ettim. Şubat ayına kıyasla, yazar gelirlerinde yaklaşık %25 artış var. Kürasyon gelirleri %4 arttı; buna karşın, bu ay yıllık kürasyon getiri oranı da %8.70'den %4.17'ye geriledi. Mart’ın başından itibaren yeni bir şey denemiştim. Aylık kürasyon gelirlerim daha da artar mı düşüncesiyle oy gücümü %60’a kadar kullanmıştım ama çok büyük bir artış olmadı. Ben de oy gücümü tekrar %85 seviyelerine çekmeye başladım. %20'ye arttırılan faiz oranı sayesinde HBD Faiz geliri %5 arttı. Sonunda 500 HBD biriktirme hedefime Ocak ayında ulaştım. Ödül havuzundan HBD kazanımlarının azaltılmasına karşın kendime hedef koymadan biraz daha HBD biriktirmeye devam etmeyi planlıyorum. Böylece, @hivebuzz tarafından düzenlenen Oy Gücü (Kovan Gücü) Arttırma Günlerine istediğim zaman katılabileceğim. Değeri hemen hemen 1 USD’e eşit olan bir enstrüman için yıllık %20 faiz almak bana şu an için çok mantıklı geliyor. Eğer HBD’nin fiyatı olur da tekrar $1 üzerine çıkarsa, onların bir kısmını kesinlikle HIVE’a çevirip oy gücümü arttıracağım. Eğer HIVE’ın fiyatı $0.30’un altına düşerse önemli bir miktarda HBD’yi HIVE’a çevirip oy gücümü arttırmayı da planlıyorum. Burada HIVE ve HBD ile ilgili yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir.

I achieved my next goal on HIVE, 1750 HP milestones, in March. My next goal is to achieve 2000 HP milestones. I reached 67 reputation in March and the next phase is to reach 68 reputation. I could increase my HIVE Power to 1758 HP and my reputation to 67.1 reputation in March.

Mart ayında HIVE'daki bir sonraki hedefim olan 1750 HIVE oy gücü kilometre taşına ulaşmıştım. Bir sonraki hedefim ise 200 HIVE oy gücü kilometre taşına ulaşmak. Mart ayında 67 repütasyona ulaşmıştım ve bir sonraki adım ise 68 repütasyona ulaşmak. Mart ayında HIVE oy gücümü 1758 HP'a, repütasyonumu ise 67.1'e yükselttim.

From June on, I have started to share my first five Hive-Engine tokens staked in my wallet as well. I also analyze them in my HiveStats post. Here are my first five staked Hive-Engine tokens data that was collected from HiveStats for March:

Haziran ayından itibaren, Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgilerini de paylaşmaya başladım. HiveStats yazımda bunları da analiz ediyorum. Mart ayı için HiveStats'dan alınan kilitlediğim ilk beş token bazı şöyledir:


Taken from https://hivestats.io/

During the 30-day period, LEO increased 1%, WAIV 0.5%, POB 9%, CENT 13% and CTP 17%. There have been significant increases particularly in CENT and CTP tokens in this period. Increases in LEO and WAIV have been too little for a long time. Since the HiveStats ranking is based on the USD value of the tokens, the top 5 ranking is changeable. Monthly Hive-Engine token earnings are equivalent to 1.11 HIVE.

30 günlük süreçte LEO %1, WAIV %0.5, POB %9, CENT %13 ve CTP %17 artış göstermiştir. Bu süreçte özellikle CTP ve CENT tokenlerinde önemli artışlar olmuştur. LEO ve WAIV tokenlerindeki artışlar uzun zamandır çok az olmaktadır. HiveStats sıralaması tokenlerin USD değerine göre olduğu için ilk 5 sıralaması değişkendir. Aylık Hive-Engine token kazancımın 1.1 HIVE'a denk gelmektedir.

I have been trying to be active almost every day on HIVE since August 2021. 2022 was the year which I have shared the most posts, read the most posts, upvoted the most posts, received the most upvotes, commented on the most posts, and received the most comments on HIVE. I hope that I will realize much more and reach my next goals in 2023.

2021 Ağuston ayından itibaren hemen hemen hergün HIVE'de aktif olmaya çalışıyorum. 2022 yılı HIVE'de en çok yazı paylaştığım, en çok yazı okuduğum, en çok paylaşıma oy verdiğim, en çok oy aldığım, paylaşımlara en çok yorum yaptığım ve en çok yorum aldığım yıl oldu. Umarım 2023 yılında daha fazlasını gerçekleştirip sonraki hedeflerime ulaşacağım.

I would like to thanks @LeoFinance team for the contributions to HiveStats. Hope to have more stats to write in the next monthly progress post. I wish everybody prosperous days. Thank you for reading.

HiveStats'a katkılarından dolayı @Leofinance ekibine teşekkür ederim. Umarım bir sonraki aylık gelişim yazısında yazacak daha fazla istatistiğim olur. Herkese bol kazançı günler dilerim. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
17 Comments
Ecency