HiveStats 14 Day Progress - March 2023 [ENG-TUR]

This is my twelfth in all and the third 14-Day Account Progress post of 2023. As I have said before, Account Progress post has been one of my favourite posts I like to share very much on HIVE. I hope that I will be able to share it once in every 14 days as well. Thus, I don't need to wait for a month to share this kind of post I like.

I have started to share my Account Progress posts on HIVE TR and TRListe Communities to support TR Community.

Bu benim genelde onikinci, 2023 yılının ise üçüncü 14 Günlük Hesap Gelişim yazısıdır. Hesap Gelişim yazısı, HIVE'de paylaşmayı en çok sevdiğim yazılardan biri olduğunu söylemiştim. Umuyorum ki 14 günde bir de Hesap Gelişim yazılarımı paylaşabileceğim. Böylelikle, bu sevdiğim yazı türünü paylaşmak için bir ay beklememe gerek kalmayacak.

Hesap Gelişim yazılarımı TR Topluluğuna destek olmak için HIVE TR ve TRListe Topluluklarında paylaşmaya başladım.

HIVE has been an addiction for me. HIVE has also been the social media platform that I use the most. I try to be active on HIVE everyday by posting, upvoting and commeting on posts thanks to @ecency DApp.

HIVE benim için artık bir bağımlılık haline geldi. HIVE ayrıca en çok kullandığım sosyal medya platformu oldu. @ecency uygulaması sayesinde post paylaşarak, oy vererek ve paylaşımlara yorum yazarak HIVE'de her gün aktif olmaya çalışıyorum.

If you also want to analyze your stats on HIVE Blockchain, just write your account name on https://hivestats.io/, all is collected in one page.

Siz de HIVE Blokzincirinde verilerinizi analiz etmek istiyorsanız, hesap adınızı buraya https://hivestats.io/ yazmanız yeterli, herşey tek bir sayfada toplanmıştır.


Taken from https://hivestats.io/

Here is the some data that was collected from HiveStats for the first 14 days of March:

I think I could standardize my activity and therefore my rewards day by day on HIVE throughout January and February. I can say that I have started 2023 alright. I received 5.73 HIVE from Curation Rewards, 32.78 HIVE and 13.34 HBD from Author Rewards, also 4.22 HBD interest payout from Savings in the first 14 days of March. All the rewards increased compared to the previous post. APR rate increased from 8.31% to 9.38%. I have been trying something new since the beginning of March. I have used my voting power up to %60 and I continue to upvote at these levels. I will see whether I will have much more monthly curation rewards in the end of March. Thanks to the increased interest rate of HBD from 12% to 20%, I have been accumulating HBD for a long time and I reached my goal of accumulating 500 HBD in January. Despite the reduced HBD earnings from the rewards pool, I will continue accumulating HBD without setting any goal for myself. Therefore, I can participate in HIVE Power Up Days, organized by @hivebuzz, anytime I want. It sounds very reasonable to me for now to receive 20% annual interest payout for an instrument whose value is almost equal to 1 USD. I will definitely convert some of them to HIVE to power up if its price ever goes over $1 again. What is written here about HBD is not financial advice.

Mart ayının ilk 14 günü için HiveStats'dan alınan bazı veriler şöyledir:

Ocak ve Şubat aylarında HIVE’daki aktifliğimi ve dolasıyla gelirlerimi gün ve gün standart hale getirebildiğimi düşünüyorum. 2023 yılına fena başlamadım diyebilirim. Mart ayının ilk 14 gününde 5.73 HIVE Kürasyon Gelirlerinden, 32.78 HIVE ve 13.34 HBD Yazar gelirlerinden, 4.22 HBD Faiz gelirinden elde ettim. Bir önceki yazıma kıyasla tüm gelirler artmış. Yıllık kürasyon getiri oranı %8.31’den %9.38'e yükselmiş. Mart’ın başından itibaren yeni bir şey deniyorum. Oy gücümü %60’a kadar kullandım ve bu seviyelerde oylamaya devam ediyorum. Bakalım Mart’ın sonunda aylık kürasyon gelirlerim daha fazla artacak mı. %20'ye arttırılan faiz oranı sayesinde HBD Faiz geliri %6 arttı. Sonunda 500 HBD biriktirme hedefime Ocak ayında ulaştım. Ödül havuzundan HBD kazanımlarının azaltılmasına karşın kendime hedef koymadan biraz daha HBD biriktirmeye devam etmeyi planlıyorum. Böylece, @hivebuzz tarafından düzenlenen Oy Gücü (Kovan Gücü) Arttırma Günlerine istediğim zaman katılabileceğim. Değeri hemen hemen 1 USD’e eşit olan bir enstrüman için yıllık %20 faiz almak bana şu an için çok mantıklı geliyor. Eğer HBD’nin fiyatı olur da tekrar $1 üzerine çıkarsa, onların bir kısmını kesinlikle HIVE’a çevirip oy gücümü arttıracağım. Burada HBD ile ilgili yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir.

I achieved my second goal on HIVE, 1500 HP milestones, in December. My next goal is to achieve 1750 HP milestones. I reached 66 reputation in December and the next phase is to reach 67 reputation. I could increase my HIVE Power to 1731 HP and my reputation to 66.9 reputation in March.

Aralık ayında HIVE'daki üçüncü hedefim olan 1500 HIVE oy gücü kilometre taşına ulaşmıştım. Bir sonraki hedefim ise 1750 HIVE oy gücü kilometre taşına ulaşmak. Aralık ayında 66 repütasyona ulaşmıştım ve bir sonraki adım ise 67 repütasyona ulaşmak. Mart ayında HIVE oy gücümü 1731 HP'a, repütasyonumu ise 66.9’ya yükselttim.

From June 2022 Monthly Progress post on, I have started to share my first five Hive-Engine tokens staked in my wallet as well. Now I can also analyze them comparing to my last HiveStats post. Here are my first five staked Hive-Engine tokens data that was collected from HiveStats as of 14th day of March:

Haziran 2022 Aylık Gelişim yazısından itibaren, Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgilerini de paylaşmaya başladım. Şimdi onları bir önceki HiveStats yazımla kıyaslayarak analiz edebilrim. Mart ayının 14. günü itibariyle HiveStats'dan alınan Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgileri şöyledir:


Taken from https://hivestats.io/

During the 14 day period, Leo increased 0.7%, WAIV 0.02%, POB 2%, CENT 5% and CTP 8%. I have noticed that there have been constant and considerable increases in CENT and CTP tokens in monthly and 14 Day periods. I think this is about the high number of users who stake the tokens and use the tags of which on HIVE. Since the HiveStats ranking is based on the USD value of the tokens, the top 5 ranking is changeable. 14 Day Hive-Engine token earnings are equivalent to 0.84 HIVE.

14 günlük süreçte Leo %0.7, WAIV %0.02, POB %2, CENT %5 ve CTP %8 artış göstermiştir. Aylık ve 14 günlük periyotlarda CENT VE CTP tokenlerimde sürekli ve hatrı sayılır miktarda artışlar olması dikkatimi çekti. Bu durumun HIVE’da bu tokenleri kilitleyen ve bu tokenlere ait etiketleri kullanan kişi sayısının çok olması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. HiveStats sıralaması tokenlerin USD değerine göre olduğu için ilk 5 sıralaması değişkendir. 14 günlük Hive-Engine token kazancım 0.84 HIVE'a denk gelmektedir.

I have been active almost everyday on HIVE since August 2021. 2022 was the year in which I shared the most posts, read the most posts, upvoted the most posts, received the most upvotes, commented on the most posts, and received the most comments on HIVE. I hope that I will realize much more and reach my next goals in 2023.

2021 Ağuston ayından itibaren hemen hemen hergün HIVE'de aktifim. 2022 yılı, HIVE'de en çok yazı paylaştığım, en çok yazı okuduğum, en çok paylaşıma oy verdiğim, en çok oy aldığım, paylaşımlara en çok yorum yaptığım ve en çok yorum aldığım yıl oldu. Umarım 2023 yılında daha fazlasını gerçekleştirip bir sonraki hedeflerime ulaşacağım.

I would like to thanks @LeoFinance team for the contributions to HiveStats. Hope to see you in the next 14 Day progress post. Thank you for reading.

HiveStats'a katkılarından dolayı @Leofinance ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki 14 günlük gelişim yazısında görüşmek üzere. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
17 Comments
Ecency