(en-tr) Looking From My Window // Penceremden Bakarken

img_5392.jpg

EN
Sunset is a time of reflection for me. When I look at the sky, this feeling comes naturally.

TR

Günbatımı benim için derin düşünceler zamanıdır. Gökyüzüne baktığımda bu his kendiliğinden oluşur.

img_5394.jpg

No painter can paint a painting where colors mix so beautifully.

Renklerin böylesine güzel bir şekilde karıştığı bir tabloyu hiçbir ressam yapamaz.

img_5395.jpg

I feel a different energy in the sky at these times. Time, "I'm here!" says.

Gökyüzünde farklı bir enerji hissederim bu vakitlerde. Zaman, "Ben buradayım!" der.

img_5397.jpg

Seeing this beauty from many parts of the world while looking out of my window connects us. We are all like children of the same sky.

Penceremden bakarken gördüğüm bu güzelliği dünyanın birçok yerinden görmek bizi birbirimize bağlıyor. Hepimiz aynı gökyüzünün çocukları gibiyiz.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments