Podsumowanie weekendu F1 #03// Summary of the F1 weekend #03 [PL-ENG]

[PL]
Witam zgromadzoną społeczność HIVE, przepraszam z góry za lekkie opóźnienia dotyczące tej serii, lecz zająłem się teraz również opisaniem swojego minionego weekendu. Gdzie zresztą zapraszam serdecznie.


A więc zapraszam na streszczenie informacji z minionego weekendu, wyścig królowej motosportu rozpoczął się 23 lipca na słynnym torze na Węgrzech o nazwie Hungaroring. W sobotę kwalifikacje wygrał Lewis Hamilton w samochodzie Mercedes Petronas AMG. Zdobył on pierwszy raz swoje pole position od końcówki 2021 roku, jest to jego dziewiąte PP na tym torze oraz nowym rekordem F1, żaden kierowca dotychczas nie miał tyle PP na jednym torze. Zaskoczeniem podczas kwalifikacji było 5 miejsce Zhou Guanyu, najwyższy wynik w jego całej karierze.Jeszcze chciałbym się skupić w tym momencie chwile na temat historii o tym torze. Znajduje się on w Mogyorodzie koło Budapesztu, otwarty został w 1986 roku 24 marca i od tamtej pory do dziś jest używany, nitka tego toru wynosi 4,381 kilometra, co ciekawe kierunek jazdy jest zgodnie ze wskazówkami zegaru. Rekord toru należy do Lewisa Hamiltona z 2020 roku czas, który wykonał to: 1.13.447.
Ten tor był pierwszy, który został zbudowany za żelazną kurtyną. Na torze znajduje się od 2009 roku trybuna imienia Roberta Kubica-Kubica Grandstand, aktualnie tor posiada podpisana umowę na Grand Prix F1 do 2032 roku.A więc przejdźmy do samego wyścigu, z P1 startował Lewis Hamilton, z P2 Verstappen, wyścig oczywiście wygrał Max Verstappen, na drugim miejscu Lando Norris w tym roku pokazuje bardzo dużą poprawę formy, oraz niespodziewanie Sergio Perez na trzecim miejscu. Tak jak w poprzednim tygodniu zespół Alpine nie ukończył wyścigu poprzez nieszczęśliwy wypadek na pierwszy zakręcie. Aktualnie RedBull pobił nowy rekord F1 wygrywając 12 wyścigów pod rząd, co ciekawe zespol wygrał z przewagą ponad pół minuty.
Z podsumowania samego wyścigu Lando Norris rozbił dzbanek/puchar Maxa podczas celebracji.Mechanicy zespołu RedBull w tym roku pobili rekord najszybszego pitstopu wymienili komplet kół w samochodzie Sergio Pereza w 1,98 sekundy. Wyrównali tym samym rekord z GP Meksyku 2022 zespołu Mclaren.Wkrótce Heineken rusza z globalną kampanią reklamową pod tytułem,, The best driver is the one who is not drinking”.
Główną twarzą tej kampanii będzie Max Verstappen.Z ostatnich chwil: Mercedes podejmuje ogromne ryzyko poprawkami bolidu, ze względu na to, że w tym tygodniu będzie sprint oraz bardzo duża szansa na opady deszczu, ważne poprawki będzie miała również Alpine, do tej pory potwierdzili wymianę podłogi.Przepraszam za lekkie opóźnienia z późnym wstawieniem posta lecz miałem problemy techniczne które minęły, niedługo pojawią się również posty z moimi pasjami.
Do zobaczenia w krótce Hive i w komentarzach :P


[ENG]

Hello to the assembled HIVE community, I apologize in advance for the slight delay regarding this series, but I have now also taken care of describing my past weekend. Where, by the way, you are cordially invited.


So, I invite you to a summary of information from the past weekend, the race of the queen of motorsport began on July 23 at the famous circuit in Hungary called Hungaroring. On Saturday, qualifying was won by Lewis Hamilton in a Mercedes Petronas AMG car. He won his first pole position since the end of 2021, this is his ninth PP at this track and a new F1 record, no driver so far has had so many PPs at one track. The surprise during qualifying was Zhou Guanyu's 5th place, the highest result of his entire career.I would still like to take a moment to focus on the story about this track. It is located in Mogyoroda near Budapest, it was opened in 1986 on March 24 and has been in use since then until now, the line of this track is 4.381 kilometers, interestingly enough the direction of travel is clockwise. The track record belongs to Lewis Hamilton from 2020 the time he made is: 1.13.447.
This track was the first to be built behind the Iron Curtain. The track has had a grandstand named after Robert Kubica-Kubica Grandstand since 2009, currently the track has a signed contract for F1 Grand Prix until 2032.So let's move on to the race itself, from P1 started Lewis Hamilton, from P2 Verstappen, the race was obviously won by Max Verstappen, in second place Lando Norris this year shows a very big improvement in form, and unexpectedly Sergio Perez in third place. As in the previous week, the Alpine team did not finish the race through an unfortunate accident at the first corner. Currently, RedBull has set a new F1 record by winning 12 races in a row, interestingly the team won with a lead of more than half a minute.
From a recap of the race itself, Lando Norris smashed Max's jug/puff during the celebration.RedBull team mechanics this year broke the record for the fastest pitstop by replacing a set of wheels on Sergio Perez's car in 1.98 seconds. In doing so, they equaled the record from the Mexican GP 2022 of the Mclaren team.Heineken will soon launch a global advertising campaign under the title,,, The best driver is the one who is not drinking".
The main face of this campaign will be Max Verstappen.From last moments: Mercedes is taking a huge risk with the patches of the car, due to the fact that there will be a sprint this week and a very high chance of rain, important patches will also have Alpine, so far they have confirmed the replacement of the floor.I apologize for the slight delay with the late posting but I had technical problems which have passed, there will also be posts with my passions soon.
See you in the short Hive and in the comments :P


Źródła/Sources: Zdjęcia pochodzą od moich znajomych którzy pojawili się na wyścigu. Dostałem pisemną zgodę na ich publikacje i rozprzestrzenianie oraz prawa autorskie.// The photos are from my friends who appeared at the race. I got written permission for their publication and dissemination and copyright. //

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency