RE: RE: Popieram istnienie kary śmierci, bo mam szacunek dla ludzkiego życia.
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Popieram istnienie kary śmierci, bo mam szacunek dla ludzkiego życia.

RE: Popieram istnienie kary śmierci, bo mam szacunek dla ludzkiego życia.

Kara śmierci dla każdego kto zabija świnię dla bekonu, kłiii

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment