RE: RE: Hive FAQ: BlockTrades czy giełdy?
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Hive FAQ: BlockTrades czy giełdy?

RE: Hive FAQ: BlockTrades czy giełdy?

Dodam, że wymiany robiłem przedwczoraj, więc kurs HIVE mocno się różni. Tendencje jednak pozostają takie same. Niezależnie od kursu wymiana na giełdzie zawsze będzie korzystniejsza.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now